divider

ZorgSpectrum draagt hulp bij het huishouden over aan Vierstroom Hulp Thuis

ZorgSpectrum en Vierstroom Hulp Thuis gaan hun samenwerking verstevigen. Zij hebben deze intentie voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. ZorgSpectrum heeft het voornemen  circa 350 cliënten, die nu hulp bij het huishouden ontvangen, over te dragen aan Vierstroom Hulp Thuis. Cliënten behouden hun vaste hulp: ook de arbeidsovereenkomsten van 65 medewerkers worden overgenomen door Vierstroom Hulp Thuis.

De hulp bij het huishouden wordt op dit moment geleverd in de regio’s Houten en Nieuwegein en wordt onder andere vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gefinancierd. Als het voorgenomen besluit door de NZa wordt goedgekeurd, zal de overdracht officieel bekrachtigd worden.

Vierstroom Hulp Thuis – specialist in ondersteuning thuis
ZorgSpectrum heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld in specialistische ondersteuning van cliënten in zowel de thuissituatie, alsook in een nieuwe vorm van wonen of gedurende een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld revalidatie). In elke fase is er vaak sprake van een vorm van zorg en verpleging en in mindere mate uitsluitend van hulp bij het huishouden. Vanuit het perspectief “de juiste zorg op de juiste plek” werkt ZorgSpectrum samen met veel partijen. Zo ook met Vierstroom Hulp Thuis. Zij zijn gespecialiseerd in laagcomplexe basiszorg in huis, terwijl ZorgSpectrum zich steeds meer richt op specialistische zorg. Er is daarom de samenwerking gezocht met Vierstroom Hulp Thuis om de ondersteuning voor hulp bij het huishouden over te dragen.

Cliëntbelang voorop
De keuze voor Vierstroom Hulp Thuis is voor ZorgSpectrum een logische stap. Directeur Margot Gerrits van het bedrijfsonderdeel Bij u thuis: “Het cliëntenbelang staat voorop. Wij zien dat de hulpen bij het huishouden vaak al jaren bij de cliënt thuis komen. Zij zijn een vertrouwd gezicht en er is een sociale band ontstaan. Voor zowel de cliënten als voor onze medewerkers is het essentieel dat de opgebouwde relatie kan worden voortgezet.”

Verheugd
Ook Vierstroom Hulp Thuis is blij met de samenwerking. Directeur Anne ter Steege: “Wij herkennen de wens van cliënten om een vertrouwd gezicht in huis te hebben. Dat is ook prettig voor de medewerkers. We blijven dit zeker bieden en wij kijken ernaar uit om de nieuwe collega’s van ZorgSpectrum te verwelkomen. Zij behouden dezelfde arbeidsvoorwaarden en nemen ook hun dienstjaren mee. Samen met hen willen we blijvend een goede ondersteuning bieden voor de klanten in Nieuwegein en Houten.”

Zorg en dienstverlening
ZorgSpectrum blijft nog wel de zorgondersteuning aanbieden, zoals alle vormen van wijkverpleging. Ook de intensieve begeleiding gedurende de periode van toenemende dementie blijft gehandhaafd. Gerrits: “Juist op het gebied van specialistische zorg willen wij de cliënt en hun mantelzorgers blijven ondersteunen. Daar ligt onze kracht.”

footer boog