divider

jaarbeeld2020
Jaarbeeld 2020 staat online

Een nieuwe revalidatielocatie, een woongroep voor jonge mensen met dementie, de uitbreiding van Vertrouwd thuis…

Dat én meer presenteren wij met trots in het Jaarbeeld van 2020.
Klik hier om een kijkje te nemen.

2020 was een bewogen jaar. Corona had en heeft veel impact op ons allemaal. We kregen te maken met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid. Te midden daarvan ontwikkelden we ons verder als organisatie. We hebben diverse inspanningen verricht om onze visie op zorg inhoud te geven. Samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. En met de waardevolle adviezen van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Zorg Advies Raad en de Raad van Toezicht. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar kunt u lezen in het Jaarbeeld.

U vindt de informatie achter de illustraties op de homepage. Ook kunt u het uitklapmenu rechts bovenin of het menu onderaan gebruiken om te navigeren naar de pagina’s.

We wensen u veel leesplezier!

footer boog