divider

Opening DZEP4

Gespecialiseerde regionale interventieafdeling voor mensen met dementie en probleemgedrag geopend in regio Utrecht

Op 4 mei 2021 opende zorgorganisatie ZorgSpectrum een nieuwe regionale interventieafdeling van 8 bedden waar verpleeghuiszorg en medisch specialistische expertise over dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) samengaan. Het is de uitkomst van een regionale samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende zorgorganisaties en Zilveren Kruis in de regio Utrecht.

De nieuwe regionale interventieafdeling voor tijdelijke behandeling, verpleging en verzorging van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag is gehuisvest binnen ZorgSpectrum locatie Vreeswijk in Nieuwegein.

Deskundige samenwerking en gespecialiseerde hulp
Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) geeft vaak lastige situaties voor de cliënt zelf, familie, vrienden en zorgprofessionals. Behandeling vraagt expertise en maatwerk.
Een aantal zorgorganisaties uit de regio - Altrecht, AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad, Quarijn, ZorgSpectrum - hebben in samenwerking met het zorgkantoor Zilveren Kruis een gespecialiseerde afdeling opgezet om deze cliënten tijdelijk te verzorgen en behandelen. Het doel van de behandeling is het stabiliseren of verminderen van zeer ernstig probleemgedrag. Met de opening van deze nieuwe regionale interventieafdeling wordt dat mogelijk. De nieuwe afdeling biedt ruimte aan mensen die binnen de provincie Utrecht wonen. Na de behandeling op de afdeling bij ZorgSpectrum keren cliënten terug naar de thuissituatie of naar de zorgorganisatie waar zij voor de interventie woonden.

Regio voelt zich verantwoordelijk voor passend aanbod
Vivian Broex, lid raad van bestuur ZorgSpectrum, onderstreept de samenwerking: “De samenwerkende organisaties willen de deskundigheid op het gebied van de combinatie dementie en zeer ernstig probleemgedrag versterken en uitbreiden. De regio voelt zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen van passend aanbod voor deze doelgroep en vindt het belangrijk de deskundigheid voor het behandelen van deze cliënten verder te ontwikkelen in de V&V (Verpleging & Verzorging) en thuiszorg in regio Utrecht.”

Lex de Grunt, raad van bestuur Altrecht, ziet ook de meerwaarde van de samenwerking in de regio. “Met de start van deze afdeling borduren we voort op de afdeling die 4 jaar geleden gestopt is bij Altrecht. Indertijd stond Altrecht er alleen voor met deze doelgroep. Nu staat er een sterk samenwerkingsverband tussen huisartsen, VVT en Altrecht met een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio. Een prachtige ontwikkeling."

Marti Paardekooper, directeur Zorgkantoor Zilveren Kruis is enthousiast over de kennisdeling tussen de zorgorganisaties: “Door adviezen en ondersteuning van de D-ZEP afdeling, zal het probleemgedrag van de cliënt verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Zo kan de cliënt uiteindelijk terug naar de eigen vertrouwde omgeving. In de toekomst is opname hopelijk steeds minder vaak nodig, omdat de begeleiding naar de cliënt toe kan komen. Dit is een beweging om met elkaar trots op te zijn.”

De eerste cliënten kunnen vanaf 5 mei op de nieuwe afdeling terecht. Verwijzingen vinden plaats via de huisarts of de zorgorganisatie waar de cliënt op dat moment verblijft.

Meer weten?
De informatiefolder over de D-ZEP afdeling kunt u hier downloaden.
Verder treft u hier de weblink naar de video over de totstandkoming van de afdeling, zoals ook getoond tijdens de opening.

footer boog