divider

in opdracht van ZonMw

Wij zijn verheugd u te kunnen laten weten dat mevrouw J. (Janneke) van Vliet per 9 maart 2021 is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij neemt hiermee de functie over van de heer E. (Erik) van Schie.

Mevrouw Van Vliet vervult al drie jaar de functie van lid Raad van Toezicht en voorzitter van de Raad van Toezicht Kwaliteitscommissie. Vivian Broex, Raad van Bestuur bij ZorgSpectrum: “Gezien haar ruime ervaring in de zorg als verpleegkundige, bestuurder en toezichthouder, evenals haar inhoudelijke betrokkenheid, ben ik blij met haar benoeming als voorzitter. Ik kijk ernaar uit de prettige samenwerking met Janneke en de andere leden van de Raad van Toezicht voort te zetten.”

De heer van Schie blijft tijdelijk nog in de Raad van Toezicht actief in de functie van lid van de Raad van Toezicht en lid van de Raad van Toezicht Auditcommissie totdat er een vervanger is aangesteld met een financieel/bedrijfskundige achtergrond. Deze wervingsprocedure start binnenkort. Broex: “Wij bedanken de heer Van Schie voor zijn grote bijdrage aan ZorgSpectrum. Mede dankzij zijn deskundigheid en persoonlijkheid heeft hij op plezierige en vooral ook betrokken wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ZorgSpectrum.”

footer boog