divider

Digibord JMD Dagbehandeling

Digibord voor jonge mensen met dementie bij Het Haltna Huis

ZorgSpectrum heeft op 25 januari een digibord in ontvangst mogen nemen op de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie in Houten. Het bord is een mooie toevoeging aan het ondersteuningsaanbod voor deze doelgroep. De schenking is mogelijk gemaakt door een gift van RotaryClub Houten en Stichting Vrienden van ZorgSpectrum.

In 2019 is bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten een dagbehandeling geopend voor jonge mensen met dementie (JMD). Het gaat dan om mensen die op een relatief jonge leeftijd (jonger dan 65 jaar) te maken hebben met een vorm van dementie. De dagbehandeling biedt een op maat gemaakt programma dat erop is gericht om mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De groep kent een eigen werkwijze omdat deze cliënten vaak nog volop in het maatschappelijk leven staan. Ze hebben vaak een baan en een gezin en soms zijn er nog thuiswonende kinderen. Men vervult verschillende rollen, zoals die van partner, werknemer en ouder.

Meer structuur en activiteiten
Om de JMD dagbehandeling verder inhoudelijk te ontwikkelen is op 25 januari een digibord in gebruik genomen, vergelijkbaar met systemen die al langer worden toegepast in bijvoorbeeld het onderwijs. Specifiek bij deze groep is er veel behoefte aan modernere activiteiten en middelen. Tegelijk zijn mensen ook eerder afgeleid. De ervaring leert dat een digibord voor veel verschillende doeleinden kan worden ingezet. Zo kan het meer structuur in de dag brengen door de planning, activiteiten en aanwezigen weer te geven. Ook kan het gebruikt worden om video’s en muziek af te spelen en zijn er ruime mogelijkheden voor activiteiten. Het scherm kan bijvoorbeeld plat gezet worden, zodat je een tafel hebt waarop je interactieve spellen kunt doen.

Uniek in de regio: JMD woongroep
Sinds oktober is het ook mogelijk dat jonge mensen met dementie wonen in Het Haltna Huis. Dit is uniek omdat meestal de dagactiviteiten stoppen als een cliënt in een woonvorm verblijft. ZorgSpectrum kiest ervoor dat juist deze vaste structuur blijft bestaan: de cliënten bezoeken overdag het dagcentrum en gaan daarna in hetzelfde gebouw naar hun woning.

Met dank aan de gulle gift van RotaryClub Houten en Stichting Vrienden van ZorgSpectrum kan de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie zich verder ontwikkelen in het bieden van passende ondersteuning voor deze doelgroep.

footer boog