divider

Marieke Verlaan

Marieke Verlaan benoemd tot lid Raad van Toezicht

In het reglement van de Raad van Toezicht is vastgesteld dat één lid van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad. Met veel plezier kondigen wij daarom aan dat met ingang van 1 november 2020 Drs. M.N.E. (Marieke) Verlaan-Snieders is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Vertrek Filia Kramp

In verband met het vertrek van Filia Kramp uit de Raad van Toezicht, ontstond een vacature voor een nieuw lid die op voordracht van de Centrale Cliëntenraad zitting heeft in de Raad van Toezicht. Hiervoor is destijds een wervingsprocedure opgestart.

Kandidaten

De werving was in handen van het Nationaal Register. De afgelopen maanden zijn met beoogde kandidaten gesprekken gevoerd met de selectiecommissies, bestaande uit afvaardigingen van de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Uit deze gesprekken kwam ook mevrouw Verlaan naar voren als te benoemen lid.

Benoeming

In een ingelaste vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 28 oktober 2020 heeft de Raad van Toezicht besloten mevrouw Verlaan te benoemen als lid van de Raad van Toezicht met ingang van 1 november 2020.

Ervaring

Mevrouw Verlaan is momenteel werkzaam als kaderhuisarts ouderengeneeskunde bij de HOED (Huisartsen Onder Een Dak) Leonard Springer, maar ook als Medisch Directeur Kcoetz Wijkgerichte Zorg. Zij heeft veel ervaring in innovatieve samenwerking in de eerstelijnszorg en ouderenzorg. Dat zij over leidinggevende kwaliteiten capaciteiten beschikt, bestuurlijke ervaring heeft en een belangrijke schakel kan vormen tussen de verschillende belangen en stakeholders, was een doorslaggevende factor voor haar benoeming.

Wij heten mevrouw Verlaan van harte welkom als lid van de Raad van Toezicht.

Namens de Raad van Toezicht en het Directieteam,

Vivian Broex

footer boog