divider

We hebben goed nieuws!

Locatie Vreeswijk blijft open tot 1 november 2023.

Waarom blijft locatie Vreeswijk langer open?

Locatie Vreeswijk blijft langer open omdat er steeds meer mensen in de regio zijn die in aanmerking komen voor een woonvorm met zorg. De wachtlijst is groot. Als zorgorganisatie vinden we het belangrijk deze zorg ook te kunnen bieden en zoeken wij naar verschillende huisvestingsalternatieven in de regio. Zo openen we medio juni 2021 locatie De Kuifmees in Nieuwegein. Dit is nog niet genoeg om alle mensen op de wachtlijst een plaats te bieden en zullen we éérst extra woonvormen moeten vinden vóórdat locatie Vreeswijk kan sluiten. Daarom hebben we in overleg met de verhuurder besloten dat locatie Vreeswijk langer open blijft.

Wat betekent dit voor locatie Vreeswijk?

Allereerst, dat de huidige bewoners er langer kunnen blijven wonen.
Daarnaast blijft ook de vraag toenemen naar zorg en ondersteuning voor tijdelijke woonvoorzieningen, of de mogelijkheid om te revalideren en herstellen. De bouw van locatie Ervenstaete die opent op 27 oktober 2020, is hier een voorbeeld van. In locatie Vreeswijk gaan we een nieuwe afdeling op de begane grond openen voor mensen met dementie en ernstige gedragsproblematiek met 8 plaatsen.
Ook voor deze groep cliënten willen wij de juiste zorg bieden.

footer boog