divider

Bezoek mevrouw Kars en dochter Irma

Bezoekhuisjes bij Nieuwegeinse zorglocaties

Het was een regenachtige dag, maar dat mocht de pret niet drukken. Donderdag 11 juni werden bij ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof in Nieuwegein twee bezoekunits in gebruik genomen. Een initiatief vanuit Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein om meer bezoek mogelijk te maken tussen cliënten en hun naasten. De eerste reacties waren heel positief.

In de huidige tijd is op bezoek gaan bij een familielid, vriend of kennis in een woonzorglocatie niet meer vanzelfsprekend. En hoewel er langzaam meer versoepelingen komen in de bezoekersregeling, blijft het heel belangrijk om alternatieve manieren van contact aan te bieden. De bezoekhuisjes zijn hier een mooi voorbeeld van. Het zijn gezellig ingerichte containers met in het midden een raam. De bewoner/cliënt zit aan de ene kant van het glas en de mantelzorger aan de andere kant. Via een spreek-luisterverbinding kunnen zij met haar elkaar communiceren.

Initiatief

Het initiatief voor de bezoekunits komt van Maria van den Akker van Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein. Als mantelzorgconsulenten hoorden zij en haar collega’s schrijnende verhalen. Maria wilde daarom graag iets doen. “Zo sprak ik een meneer wiens vrouw moest verhuizen naar een verpleeghuis, omdat het thuis echt niet meer ging. Dat is altijd al een emotionele stap, maar nu met corona nog meer. Meneer en mevrouw waren 24/7 samen en konden elkaar plots helemaal niet meer zien. Van zulke verhalen krijg ik een brok in mijn keel.” Toen Maria zag dat in haar woonplaats containers werden neergezet om bezoek mogelijk te maken bij een zorglocatie, dacht ze meteen: dit moeten we ook in Nieuwegein doen.

Samen met VrijwilligersHuis Nieuwegein lukte het Steunpunt Mantelzorg om de benodigde sponsors bij elkaar te krijgen voor de bezoekunits. Er zijn in totaal vier huisjes neergezet bij ZorgSpectrum locaties in Nieuwegein. Twee bij locatie De Geinsche Hof, één bij locatie Vreeswijk en één bij locatie De Dichter. De plaatsing van de units is mogelijk gemaakt door: Geins Geluk, Gemeente Nieuwegein, Vrienden van ZorgSpectrum, Caritas, Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord, Protestantse Gemeente De Rank, Soroptimisten International Club Utrecht-Nedersticht en Ecoser-IT. De huisjes zijn momenteel gepland acht weken te blijven staan.

Eerste bezoek

Mevrouw Kars en haar dochter Irma van der Eijk waren de eersten die een van de huisjes mochten uitproberen. Begin april kwam mevrouw bij De Geinsche Hof om te revalideren. “We zijn als familie wel regelmatig langs geweest om te zwaaien, en we hebben elkaar een keer gesproken via raambellen, maar het is heel fijn dat dit nu ook kan.” Mevrouw Kars is het daarmee eens. “Een dikke tien!”, roept ze terwijl ze haar duim opsteekt.

Het andere huisje werd ingewijd door meneer Bakker en zijn vrouw Anita Vork. Ze zijn 24 jaar getrouwd en meneer woont sinds vijf jaar in De Geinsche Hof 77. De bezoekunit vinden ze beiden een heel goed idee. “Heel functioneel en leuk ingericht”, zegt Anita. Meneer vindt het wel vreemd dat ze elkaar nog niet mogen aanraken, maar is heel blij dat hij dankzij dit huisje ook zijn kleinkinderen weer zal kunnen zien. “Dankjewel”, zegt hij van harte.

footer boog