divider

Symposium 1

Succesvol ZorgSpectrum-symposium 'Wie zorgt er straks voor mij?'

We kijken terug op een zeer geslaagd ZorgSpectrum-symposium. Dinsdag 5 november organiseerde ZorgSpectrum in het NBC Nieuwegein een symposium met de titel 'Wie zorgt er straks voor mij?'. Hiervoor waren o.a. gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, collega-zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars uitgenodigd. Doel van het symposium was om nog meer met elkaar in verbinding te komen in de regio. Om in alle openheid met elkaar het gesprek aan te gaan over waar we elkaar voor nodig hebben en daarin concrete stappen te zetten.

Inspirerende sprekers
De middag en avond werden gevuld met presentaties van inspirerende sprekers, een interview, een paneldiscussie en interactie met het publiek. Het ging onder meer over comfortabel wonen als voorwaarde voor goed oud worden; technologsiche ontwikkelingen; het Mobiel Geriatrisch Team; financiëring; toekomstdromen en meer.

Aan dit symposium werd een inhoudelijke bijdrage geleverd door: drs. E.P (Erik) van Schie RC EMFC (voorzitter raad van toezicht ZorgSpectrum), N.L. (Liane) den Haan (directeur-bestuurder ANBO), drs. V.M.F. (Vivian) Broex (raad van bestuur ZorgSpectrum, prof. dr. W.P. (Wilco) Achterberg (hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC), H. (Hans) Adriani (wethouder gemeente Nieuwegein, R.A.P. (Raoul) Zaal RM (CEO eHealth FocusCura), drs. P.J. (Philip) Idenburg MBA (managing partners strategie- en innovatiebureau BeBright), M. (Mirjam) Bezemer (specialist ouderengeneeskunde) en C. (Clara) van den Dool (huisarts), R.J. (Reinier) Koppelaar (programmamanager Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport), prof. dr. D.H. (Douwe) Biesma (voorzitter raad van bestuur St. Antonius Ziekenhuis, M. (Marti) Paardekooper (directeur zorginkoop langdurige zorg Zilveren Kruis), drs. J. (Jan) de Waard (raadslid Zorg in Houten, tevens voormalig manager behandelvakgroep ZorgSpectrum en specialist ouderengeneeskunde). Het symposium werd op bevolgen wijze aan elkaar gepraat door dagvoorzitter L.T. (Lea) Bouwmeester (onafhankelijk innovator op het gebied van health, digitalisering en inclusie).

Concrete afspraak
Tijdens het symposium is ook een concrete afspraak gemaakt. In het interview vertelden Clara den Dool en Mirjam Bezemer dat er cliënten zijn die nog thuis wonen en tussen wal en schip dreigen te vallen bij toenemende dementie. Dagvoorzitter Lea Bouwmeester riep daarop de aanwezigen om naar voren te komen als zij een bijdrage willen leveren aan het oplossen van dit probleem. Tien belangrijke gesprekspartners maakten hierop de stap naar het podium. Zij zijn o.a. van het ministerie van VWS, zorgkantoor Zilveren Kruis, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, BeBright en ZorgSpectrum. Afgesproken is dat zij binnenkort met elkaar om tafel gaan. Want: Samen is meer mogelijk! De afspraak voor een datum is al uitgezet.

We bedanken alle sprekers en gasten voor hun inpsiratie en waardevolle bijdrage.

footer boog