divider

Nieuwegein start met pilot logeerzorg

Gemeente Nieuwegein is gestart met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Nieuwegein werkt hierin samen met ZorgSpectrum, Proxima, Steunpunt Mantelzorg en Zilveren Kruis. De pilots worden gefinancierd door het ministerie van VWS vanuit het programma Langer Thuis.

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is goede ondersteuning heel belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld met logeerzorg. Thuiswonende ouderen verblijven dan tijdelijk op een zorglocatie om zo mantelzorgers de gelegenheid te geven om er even tussenuit te gaan en op adem te komen.

Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in 2018 op om de logeerzorg verder te ontwikkelen. Minister Hugo de Jonge heeft daarop toegezegd om hiervoor pilots in te richten in het programma Langer Thuis, een programma dat de zorg voor ouderen thuis wil verbeteren. De pilots zijn 17 april officieel van start gegaan.

Respijthuis

Diverse partijen in Nieuwegein waren al voor de oproep voor deze pilot bezig om te kijken hoe respijtzorg (tijdelijke zorg) beter te organiseren is. Een van de redenen hiervoor is dat het huidige aanbod nog onvoldoende aansluit. ZorgSpectrum biedt logeermogelijkheden, maar in de praktijk wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Het valt op dat mensen het moeilijk vinden om te verblijven in een verpleeghuis. Ze hebben moeite om het logeren daar niet mee te associëren. De gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en zorgaanbieders SantéPartners, Proxima en ZorgSpectrum willen daarom een model onderzoeken voor een respijthuis dat verschillende vormen van respijtzorg combineert, waaronder logeerzorg.

De pilot logeerzorg sluit goed aan bij deze ambitie. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van VWS, vanuit het programma Langer Thuis. Een coördinator logeerzorg gaat aan de slag om enerzijds partijen bij elkaar te brengen en anderzijds om mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot logeerzorg.
De pilot loopt tot en met april 2020 en wordt begeleid door het ministerie van VWS.

footer boog