divider

Winterunit


Deze winter startten het St. Antonius Ziekenhuis en ZorgSpectrum een initiatief om de doorstroom van patiënten van het ziekenhuis naar de herstel/revalidatiezorg te verbeteren. Het ziekenhuis opende daartoe de winterunit voor oudere patiënten. In maart verhuisde de speciale afdeling naar ZorgSpectrum.

Elk jaar stijgt de zorgvraag in het ziekenhuis gedurende de wintermaanden (december-maart) vanwege kwetsbare patiënten met de griep. De toestroom naar het ziekenhuis, maar ook naar de verpleeghuiszorg is dan groter. Dit leidde tot beddenschaarste omdat patiënten die medisch uitbehandeld zijn, nergens anders terecht konden. Het ziekenhuis en de zorgorganisatie zochten met elkaar naar een oplossing.

Ketenverpleegkundigen

Beide organisaties hebben samen zes ketenverpleegkundigen geworven voor de winterunit. Hierdoor was het mogelijk in het ziekenhuis en aansluitend in het verpleeghuis extra bedden te openen. De verpleegkundigen hebben eerst in het ziekenhuis gewerkt en verhuisden afgelopen maart mee met de patiënten naar de winterunit van de herstel/revalidatiezorg bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten. Ketenverpleegkundige Anne: “Wat me vooral opviel is dat patiënten in het ziekenhuis nog ziek waren en daarom passief. Eenmaal op de revalidatieafdeling konden zij verder aansterken en waren zij klaar om actief te gaan revalideren.”

Vroegtijdige revalidatie
De belangrijkste meerwaarde voor patiënten die op de winterunit in het ziekenhuis verbleven, was het feit dat zij vroegtijdig konden starten met herstellen en revalideren. Meer dan op een reguliere plaats in het ziekenhuis werd er gewerkt aan het herstel van de cliënt. “Op de winterunit merkte ik dat patiënten door onze begeleiding snel voortgang boekten in hun herstel of revalidatie”, vertelt Anne. “Hoe mooi is het om te zien dat iemand in bed op de afdeling komt en na twee weken met een rollator zelfstandig de afdeling af loopt. Daar ben ik echt trots op.”

Mooie resultaten

In totaal konden 48 patiënten ondersteund worden op de winterunit van het ziekenhuis. Zij verbleven daar gemiddeld 8,2 dagen. Van dit aantal kozen 17 patiënten voor verder revalideren op de herstelafdeling van ZorgSpectrum, 12 patiënten konden terugkeren naar huis en de overige patiënten konden een nieuw thuis vinden in de langdurige zorg.

De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de doorstroom naar de herstel/revalidatiezorg is verbeterd. Nu wachten nog ongeveer 20 patiënten op een plek in de herstel/revalidatiezorg; vorig jaar waren dat er nog ruim 40.
 
De winterunit duurt nog tot 31 mei, maar nu al laten cijfers zien dat het een succesvol eerste samenwerkingsjaar is.

footer boog