divider

Jaarbeeld 2018 online

Het werven van ketenverpleegkundigen voor het ziekenhuis en de herstel/revalidatiezorg, het nieuwe woonconcept Verzorgd Wonen, de start van een tweede KOPgroep voor mensen met beginnende dementie… Het afgelopen jaar is er veel gebeurd bij ZorgSpectrum.

Dát en meer presenteren wij met trots in het Jaarbeeld van 2018!
--> Klik hier om een kijkje te nemen.

Het afgelopen jaar hebben diverse inspanningen verricht om inhoud te geven aan onze visie op zorg. Vanuit onze kernwaarden Samen, Professioneel en Betrokken hebben gewerkt aan onze ambitie om zo goed mogelijke ondersteuning, zorg en behandeling te kunnen bieden dicht bij onze cliënten. De belangrijkste ontwikkelingen van 2018 kunt u lezen in het jaarbeeld.

U vindt de informatie achter de illustraties op de homepage. Ook kunt u het uitklapmenu rechts bovenin of het menu onderaan gebruiken om te navigeren naar de pagina’s.

We wensen u veel leesplezier!

Vivian Broex
Raad van Bestuur

footer boog