divider

Koor Vreeswijk web

Jong van hart

Koor De Boulevard Singers treedt op in theater DE KOM

Achter de geraniums zitten, doen ze zeker niet. Bewoners van ZorgSpectrum locatie Vreeswijk zijn actief bij de diverse verenigingen en activiteiten die aangeboden worden. Een van die activiteiten is het koor De Boulevard Singers. Zondag 3 maart gaat een wens van het koor in vervulling: een optreden in theater DE KOM in Nieuwegein.

Het koor repeteert elke woensdagmiddag met ondersteuning van vrijwilligers. Het repertoire bestaat uit diverse Nederlandstalige liedjes zoals ‘Het Dorp’ maar ook Engels wordt niet geschuwd. Zo klinkt ‘I Have a Dream’ van ABBA heel mooi.

Een wens van het koor was om eens een echt optreden te geven. Deze wens kon door een match op de Beursvloer via ‘Samen voor Nieuwegein’ werkelijkheid worden. Op zondag 3 maart staan De Boulevard Singers in de kleine zaal van theater DE KOM.

Komt u luisteren?
U bent van harte welkom op zondagmiddag 3 maart! Aanvang: 14.30 uur
Kaarten à €12,50 per stuk zijn verkrijgbaar via de website van het theater. Van elke kaart die wordt verkocht, komt €10,00 ten gunste van het koor.

footer boog