divider

Expeditie begonia Bazaar Claudia Kamergorodski

Foto: Claudia Kamergorodski

ZorgSpectrum met Verzorgd Wonen op Expeditie Begonia

Bijna 700 mensen maakten op woensdag 10 oktober een ontdekkingsreis langs meer dan 50 innovatieve woonvormen. Ze bezochten de vierde editie van het congres Expeditie Begonia, georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. ZorgSpectrum was aanwezig om samen met gemeente Nieuwegein en woningcorporaties Jutphaas Wonen, Portaal en Mitros het nieuwe concept Verzorgd Wonen te laten zien.

Over Expeditie Begonia

Expeditie Begonia is een jaarlijks congres over innovatieve woonvormen, waar veel organisaties in wonen, welzijn en zorg aanwezig zijn en daarnaast veel actieve burgers en vrijwilligers. De vraag die centraal staat, is
hoe we wonen invullen als steeds meer kwetsbare mensen in gewone wijken zullen wonen. Dit betekent wat voor de inrichting van wijken en voor woonvormen. Allemaal in je eentje in een flat of eengezinswoning, gaat niet werken. Mensen hebben mensen nodig, zijn op zoek naar gemeenschappelijkheid, ontmoeting dichtbij huis en ertoe kunnen doen. Met elkaar wordt gekeken welke woonvormen deze wens ondersteunen, zowel voor ouderen als voor mensen met een beperking of GGZ-problematiek. Expeditie Begonia wil inspireren en verbinden.

Wat is Verzorgd Wonen?

Verzorgd Wonen is zo’n woonvorm die in deze wens kan ondersteunen. Het zijn bestaande sociale huurwoningen in appartementengebouwen vlakbij belangrijke voorzieningen en met zorg in de nabijheid. Tussen de mensen, midden in de maatschappij. En ook in de woningen zelf zijn aanpassingen gedaan om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken. De start van deze bijzondere woonvorm ligt voor ZorgSpectrum al bij de afbouw van de verzorgingshuizen. Vanaf dat moment zijn we samen met de andere partijen aan de slag gegaan om nieuwe vormen van wonen-met-zorg te ontwikkelen.

Workshops

Belangstellenden zijn tijdens twee workshops geïnformeerd over dit vernieuwende concept.  Tijdens Expeditie Begonia hebben bestuurder Vivian Broex en beleidsadviseur Klant en Markontwikkeling Willemien Hermans vooral verteld over de start van Verzorgd Wonen in de wijk Jutphaas/Wijkersloot dit najaar. We hebben verteld op welke wijze bewoners betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit woonconcept, welke aanpassingen er zijn in de woningen, hoe de financiering hiervoor is geregeld en op welke plekken Verzorgd Wonen nog meer wordt ontwikkeld binnen Nieuwegein. ZorgSpectrum werkt actief mee aan de ontwikkeling door het inzetten van onze diensten en deskundigheid in de thuissituatie van mensen.

Meer weten over Expeditie Begonia? Lees het artikel van Actiz over deze bijzondere bijeenkomst: https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=50249
Zie ook het bericht over de ondertekening van het convenant Verzorgd Wonen: https://www.zorgspectrum.nl/nieuws-en-media/nieuwsberichten/103-nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht-artikelen/335-verzorgd-wonen

footer boog