divider

Kavel Zuilenstein eind oktober bouwrijp

De kavel van Zuilenstein is binnenkort bouwrijp. De afgelopen weken is gestart met het verwijderen van de heipalen uit de grond van het voormalig verzorgingshuis. Zodra dit is afgerond, het puin is geruimd, de bovenlaag is afgevoerd en twee bomen zijn verwijderd, is de kavel bouwrijp en kan de standaardprocedure bij het College sanering worden aangevraagd. Naar verwachting is dit eind oktober 2018. Daarna gaat Mitros zo snel mogelijk van start met de bouw van 29 sociale huurwoningen, vooral bestemd voor ouderen.

Oorspronkelijk was de planning dat de kavel in de zomer vrijgegeven kon worden. Door de afkoppeling van het transformatorstation op de grond heeft dit enige vertraging opgelopen.

Administratieve procedures
Het proces rondom de overdracht naar de nieuwe eigenaar, woningcorporatie Mitros, is helder, maar neemt een aantal standaard administratieve procedures met zich mee. Johan Gubbens, medewerker vastgoed bij ZorgSpectrum: “De aanvraag voor een beschikking voor de bouwrijpverklaring bij het College sanering duurt ongeveer 8 weken. Daarna kan de koopovereenkomst met Mitros worden afgesloten, waarna er ook een formele bezwaarprocedure van 6 weken geldt.”

Realisatie gezondheidsplein
Zowel Mitros als de gemeente Nieuwegein zijn verheugd dat er nu voortgang komt in de realisatie van het gezondheidsplein. Patrick Biesboer, manager Vastgoedontwikkeling bij Mitros: “We zijn blij dat we nu echt naar een start bouw kunnen toewerken en uiteindelijk tientallen nieuwe appartementen op deze mooie locatie in Nieuwegein kunnen gaan bouwen. Net als de gemeente vinden we het belangrijk om te zorgen voor betaalbare, energiezuinige woningen van goede kwaliteit, toegespitst op de wensen van vandaag en morgen.”

 

footer boog