divider

Ondertekening overeenkomst Leerhuis LR

Schoolbanken in het verpleeghuis

Samenwerking ZorgSpectrum en MBO Utrecht 
 

Donderdag 30 augustus jl. ondertekenden Judith Veltman van opleidingsinstituut MBO Utrecht en Nicky Huizinga van zorgorganisatie ZorgSpectrum een samenwerkingsovereenkomst voor een gezamenlijk opleidingstraject. De ondertekening is de aftrap voor vijftien studenten die deze week zijn gestart met de opleiding volgens de beroepsopleidende leerweg (BOL) voor verzorgende of verpleegkundige via “Leerhuis Spectrum”.

Dat er een grote behoefte is aan gediplomeerde verzorgenden en verpleegkundigen, nu en in de toekomst, is duidelijk. Vooral in het midden van het land is de nood hoog. Reden voor ZorgSpectrum en MBO Utrecht om de handen ineen te slaan. Samen ontwikkelden zijn een nieuwe opleiding in de zorg. Nicky Huizinga: “Al eerder voorzagen we een tekort aan zorgpersoneel, maar de krapte op de arbeidsmarkt is niet eenvoudig én op korte termijn op te lossen. We hebben meerdere activiteiten ingezet om te zoeken naar alternatieven. De ontwikkeling van het Leerhuis is er één van.”

Nieuwe manier van leren
De nieuwe manier van leren trekt studenten aan die graag meer vanuit de praktijk willen leren. Gedurende de opleiding wordt het onderwijs bij ZorgSpectrum vorm gegeven. Daar worden de lessen ingevuld door de docenten van MBO Utrecht. Ook worden eigen specialisten van ZorgSpectrum als gastdocent ingezet. Zo komen theorie en praktijk nog meer samen. De studenten lopen stage in kleine groepen op een leerafdeling in een van de locaties in Vianen, Nieuwegein en Houten. Bijvoorbeeld op een afdeling voor mensen met dementie. Door met de medestudenten van deze afdeling over de ervaringen te spreken, worden deze ervaringen betekenisvol.

Theorie of praktijk?
Judith Veltman: “Op dit moment zijn er volop ontwikkelingen in de zorg en ook in onderwijs. Het is mooi dat we een kans kunnen benutten om met deze ontwikkelingen mee te gaan en hier flexibel op in te spelen. Deze opleiding geeft studenten de gelegenheid om te kiezen voor een opleiding die aansluit bij hun leervoorkeur. In deze opleiding staat de praktijk nog meer centraal en kunnen studenten die dit aanspreekt hiervoor kiezen. We blijven de reguliere opleiding zeker nog aanbieden. Hoe meer studenten kiezen voor de zorg, hoe beter. Het is een prachtig vak!”

footer boog