divider

Nieuwe werkwijze asbestverwijdering Zuilenstein

Bij de sloop van het voormalig woonzorgcentrum Zuilenstein is er in 2017 asbest gevonden. In eerste instantie is er op basis van het advies van een veiligheidskundige gekozen voor gekozen om de betonconstructie met asbesthoudende stortstroken in het geheel verwijderen. Met deze methode zou men niet aan het asbest komen en konden delen beton met de stortstroken in zijn geheel afgevoerd  worden.

Nieuwe methode: inpakken

Ondanks vooronderzoek bleek dit in de praktijk door de constructie van het pand niet haalbaar. Er is daarom gekozen voor een nieuwe methode, het zogenaamde ‘inpakken’. Na het tijdelijk stil laten leggen van de sloop om een veilig alternatief te zoeken, is hiermee nu gestart. De rechtervleugel van het gebouw is inmiddels ingepakt. Iedere afzonderlijke ruimte waar asbest zit, wordt nu afgesloten en licht afgezogen (zgn. ‘onderdruk’), waardoor er geen gezondheidsgevaar voor omwonenden is. Vervolgens hanteren wij dezelfde werkwijze aan de linkervleugel.

Veiligheid

De keuze voor het inpakken is dat de uitvoerder nu alleen de asbesthoudende stortstroken gaat verwijderen die verwerkt zitten in de betonconstructie. Omdat die vast zitten is de gezondheid van omwonenden niet in het geding geweest. Ook bij de vorige methode was dit het geval, maar bleek dit vanwege de constructie van het pand niet realiseerbaar.

Planning

Naar verwachting zal de volledige sloop van het gebouw in week 19 (begin mei) gereed zijn.

Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van bovenstaand bericht, dan kunt u hiervoor contact opnemen met afdeling Communicatie via telefoonnummer 030-6007140.

footer boog