divider

Herstel na ziekenhuisopname LD20160622 386 WEBBanner

Zorgbemiddeling op de spoedeisende hulp

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht is een proef gestart om patiënten op de spoedeisende hulp die medisch gezien niet in het ziekenhuis hoeven te blijven, zo snel mogelijk thuis of elders van zorg te voorzien. Het ziekenhuis wil hiermee bedden vrijspelen voor patiënten die wel medische zorg nodig hebben en werkt hiervoor samen met onder meer zorgorganisatie ZorgSpectrum.

Het verblijf van mensen die wel zorg, maar geen medische behandeling meer nodig hebben, verstopt de doorstroming en de opname-mogelijkheden. Afgelopen jaar verbleven ten minste 215 patiënten gemiddeld langer dan een week in het ziekenhuis omdat verblijf thuis of bij een zorginstelling niet mogelijk was. In extreme gevallen kon die wachttijd oplopen tot enkele weken. Bij elkaar gingen naar schatting 1500 ligdagen verloren.

Belangrijk onderdeel van de proef is dat een transferverpleegkundige reeds op de spoedeisende hulp bekijkt of een zojuist gearriveerde patiënt wellicht snel behandeld is, maar niet zonder meer naar huis kan. Dan begint direct de zoektocht naar een oplossing.

Het ziekenhuis heeft te maken met een groeiende groep ouderen die zich meldt met bijvoorbeeld botbreuken en kneuzingen na een valpartij thuis.  Vaak is de behandeling op de SEH kort of zelfs  helemaal niet nodig, maar is terugkeer naar huis zonder passende zorg onverantwoord.

Om voor die situaties een oplossing te zoeken in plaats van preventieve opname in het ziekenhuis, werken transferverpleegkundigen voor de proefperiode van een jaar op de afdeling spoedeisende hulp ook ’s avonds.

Een van hen is Irma Gottenbos. Zij heeft een actueel overzicht van beschikbare plekken in zorginstellingen, in de regio en misschien wel belangrijker, een uitgebreid netwerk. ,,Veel zit in mijn hoofd. Ik heb veel kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk waardoor ik in gesprek met een patiënt de zorgbehoefte voor die patiënt in een vroeg stadium in kaart kan brengen. Hierdoor vergroten we de kans op een passende plek voor deze patiënten buiten het ziekenhuis. Als dat dan lukt, dat is geweldig. Patiënten én naasten zijn dan vaak erg opgelucht”.

De pilot en de inzet van transferverpleegkundigen op de spoedeisende hulp verhelpen helaas niet  dat de capaciteit van de zorginstellingen de afgelopen jaren geen gelijke tred heeft gehouden met  de maatschappelijke ontwikkeling. Ouderen worden ouder, blijven langer thuis wonen, terwijl ook de zorg daar vaak onder druk staat. Het leidt tot meer ongelukjes in en rondom huis ongelukken, waardoor het St. Antonius in voorgaande jaren 5 tot 8 procent meer ouderen op de spoedeisende hulp zag.  De zorglocaties van ZorgSpectrum zoals De Geinsche Hof en Hof van Batenstein moeten daarom schipperen met de beschikbare ruimte om het St. Antonius en de andere ziekenhuizen van dienst te zijn.

Specialist Ouderengeneeskunde Joes Meens van ZorgSpectrum erkent het spanningsveld. Ook bij zijn organisatie staan geen rijen bedden leeg om patiënten op te nemen. Het is schipperen met de beschikbare middelen: ,,We gaan flexibeler om met onze bedden. Vroeger kon er op de ene afdeling nog wel eens wat leeg staan, terwijl er op de andere een nodig was. Maar het gaat niet alleen om bedden, ook personeel wat erbij hoort moet ingevlogen worden. De pilot maakt ook bij onze organisatie zichtbaar wat hoeveel personeel en welke deskundigheid we nodig hebben.''

 

footer boog