divider

Altrecht Broex en De Grunt

Samenwerking in behandeling psychiatrie en dementie

Cliënten profiteren van bundeling kennis en expertise Altrecht en ZorgSpectrum

Altrecht en ZorgSpectrum slaan de handen ineen voor kortdurende, klinische behandeling van mensen die te maken hebben met dementie en psychiatrische problematiek. De bestuurders Lex de Grunt van Altrecht en Vivian Broex van ZorgSpectrum hebben een intentieverklaring getekend als eerste stap in de verdere uitwerking van de samenwerking.

Zowel VVT-organisatie ZorgSpectrum als GGZ-organisatie Altrecht hebben hun eigen specifieke kennis en expertise als het gaat om de zorg en ondersteuning aan cliënten die te maken hebben met dementie en psychiatrische problematiek. Door deze kennis en expertise te bundelen hebben mensen sneller en gemakkelijker toegang tot de juiste zorg en wordt de zorgkwaliteit nog verder versterkt. Omdat beide organisaties al langer met elkaar samenwerken, is de voorgenomen krachtenbundeling een natuurlijk gevolg.

16 plaatsen in ZorgSpectrum locatie Vreeswijk
Op dit moment treffen beide organisaties concrete voorbereidingen om de kortdurende klinische behandeling van mensen met psychiatrie en dementie te gaan verzorgen in de ZorgSpectrum-locatie Vreeswijk. Daar worden 16 plekken gecreëerd waar mensen kortdurend kunnen worden opgenomen.
De mensen die van dit zorgaanbod gebruik maken, hebben meestal problemen met hun oriëntatie en het geheugen. Zij raken gemakkelijk de weg kwijt in een gebouw en hebben behoefte aan veiligheid. Daarom krijgt locatie Vreeswijk een gesloten afdeling. Om een verbouwing mogelijk te maken betekent dit voor 16 bestaande cliënten van ZorgSpectrum dat zij in het gebouw zullen verhuizen naar gelijkwaardig appartementen. In overleg met cliënten, familie en mantelzorgers is deze mogelijke verhuizing in voorbereiding. Naar verwachting zal de gesloten behandelafdeling vanaf 1 januari 2018 operationeel zijn.


 

footer boog