divider

Inspectierapport

Inspectie gezondheidszorg: ouderen tevreden over netwerkzorg in Houten

Op 20 juli jl. publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg het rapport ‘Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis’. Dit rapport is gemaakt op basis van een onderzoek via het bestuurlijk platform DuurSaam Houten (Zorg in Houten) en waaraan ZorgSpectrum ook heeft deelgenomen.

Doel van de pilot in relatie tot ZorgSpectrum

Doel van de pilot was een onderzoek van Inspectie hoe de netwerkzorg thuis aan (kwetsbare) ouderen in Houten is georganiseerd. Zij keken naar de samenwerking en samenhang in de overdracht, behandeling, zorg en ondersteuning thuis. ZorgSpectrum is benaderd met het verzoek om medewerking te verlenen aan dit onderzoek. We hebben hiervoor 12 cliënten toestemming gevraagd die tijdelijk waren opgenomen in ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis voor eerstelijnsverblijf. De Inspectie heeft met hen gesproken over hun ervaringen met de zorg en de hulp thuis. Ook spraken zij met een aantal mantelzorgers. 

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • De netwerkzorg in Houten sluit aan op de behoefte

  • Ouderen ervaren een soepele overgang naar zorg thuis, wél kan de voorbereiding op het ontslag beter

  • Er is een goede motivatie voor samenwerking in de netwerken

  • Er is meer duidelijkheid wenselijk over de coördinatie binnen het netwerk

 Aanbevelingen
Ook zijn er aanbevelingen voor verbeteringen gedaan: 

  • Afspraken wie het netwerk coördineert

  • Samenhang versterken tussen zorg en ondersteuning

  • Bij ontslag uit het eerstelijnsverblijf breder kijken wat thuis nodig is

ZorgSpectrum is tevreden met het oordeel en de conclusies van de Inspectie. Deze geven ons vertrouwen dat de onderlinge samenwerking met alle zorgverleners in Houten een gunstig woon- en leefklimaat biedt voor ouderen en dat we op de goede weg zijn. De aanbevelingen die zijn gedaan zullen we in gezamenlijkheid met de overige deelnemers van DuurSaam Houten bespreken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het volledige rapport van de Inspectie
 

footer boog