divider

hof van batenstein Banner

Start flexibele inzet appartementen
Hof van Batenstein - Vianen

De vraag naar goede zorg in combinatie met wonen is de afgelopen jaren gegroeid. ZorgSpectrum start daarom samen met lekstedewonen en de gemeente Vianen met ingang van 1 juli 2017 met een nieuwe invulling van wonen en zorg in Vianen. De appartementen in het multifunctionele gebouw Hof van Batenstein worden voortaan ‘flexibel ingezet’.

(Zorg)appartementen flexibel inzetten

In Hof van Batenstein zijn er studio’s voor kleinschalig wonen voor mensen met dementie en zorgappartementen voor mensen met een lichamelijke aandoening. Daarnaast zijn er 58 (zorg)appartementen in het gebouw die we vanaf juli 2017 flexibel inzetten. Afhankelijk van uw zorgvraag kunt u kiezen om één overeenkomst af te sluiten voor wonen inclusief zorg van ZorgSpectrum. We noemen dit bij ZorgSpectrum “Intramuraal wonen”. Of kunt u kiezen om twee overeenkomsten af te sluiten: één waarin u het appartement huurt van lekstedewonen (zelfstandig wonen) en een aparte afspraak maakt voor de gewenste ondersteuning en/of zorg (met ZorgSpectrum of een andere zorgaanbieder). We noemen dit bij ZorgSpectrum “beschut wonen”. Er zijn eveneens 17 vrije sector (zorg)appartementen. Deze worden met voorrang toegewezen aan ouderen met een hoger inkomen en een zorgvraag.

Voorbereid de toekomst in

Veel ouderen en zorgbehoevenden komen door ‘het scheiden van wonen en zorg’ niet meer in aanmerking voor het wonen in een verzorgingshuis Met de flexibele inzet van de appartementen in Hof van Batenstein, gaan wij voor een betere toekomstige invulling van wonen met zorg in Vianen. De (zorg)appartementen kunnen nu voor verschillende doelgroepen worden ingezet, wat prettig is voor de huidige en toekomstige bewoners. 

Meer weten?
Klik hier voor meer informatie. Op die pagina vindt u eveneens de brochure “Wonen met zorg in Hof van Batenstein” en kunt u inzien of u in aanmerking komt voor een appartement en wat de aanmeldingsprocedure is.

footer boog