divider

ELV logo

Samen sterk in eerstelijnsverblijf

Op vrijdag 9 juni ontmoetten een delegatie van VWS, het Zorginstituut Nederland, de NZa, InEen en NVZ elkaar bij ZorgSpectrum. Het werkbezoek was een initiatief van De Houtense huisartsen Zorg, het samenwerkingsverband DuurZaamHouten en ZorgSpectrum. Deze drie organisaties functioneren als best practices in samenwerking op het terrein van eerstelijnsverblijf in Houten. Nu het ministerie van VWS focust op het eerstelijnsverblijf als sterke schakel in de zorg, was dit reden om een discussiemeeting te organiseren met enkele landelijke spelers in het veld en zo samen te bouwen aan versterking van het eerstelijnsverblijf.

Het begrip eerstelijnsverblijf is te omschrijven als kortdurend verblijf in een zorginstelling. Omdat oudere mensen zo lang als mogelijk in hun eigen vertrouwende omgeving blijven wonen, ontstaat er behoeft aan zorg dicht bij huis. Wanneer het thuis even niet meer lukt, of wanneer er zorg nodig is om te herstellen van een ziekenhuisopname, kan kortdurend verblijf een oplossing bieden. Ook wanneer huisartsen signaleren dat hun patiënten te maken hebben met een of meer chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld dementie of hart- en vaatziekten, kan tijdelijk verblijf net die verlichting geven, die nodig is om het daarna thuis weer te kunnen redden. Met eerstelijnsverblijf kan er dus een mooie voorziening worden neergezet die bijdraagt aan het zo lang mogelijk thuis kunnen wonen, het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames éen tijdig ontslag uit het ziekenhuis.

Samenwerking in de zorgketen

De landelijke zorgpartijen hebben met elkaar afgesproken dat er een prioriteit ligt om het eerstelijnsverblijf verder te ontwikkelen en bureaucratische drempels te slechten. Een van de signalen die het Zorginstituut Nederland gaf, was dat de geriatrische revalidatiezorg nog te veel functioneert als een bureaucratisch systeem. Een doelmatige aanpak eerstelijnsverblijf en geriatrische zorg biedt kansen voor zorg op de juiste plek. Daarom wordt er een landelijke regiegroep in het leven geroepen om de knelpunten aan te pakken en de nodige verbindingen in het zorgveld te leggen. Dit voorkomt dat ieder voor zich het wiel moet gaan uitvinden. Het bevordert ook het uitdragen van een ketengedachte. Het was juist die ketengedachte die centraal stond tijdens de meeting bij ZorgSpectrum.

Alle betrokken zorgpartijen zien samenwerking als een belangrijk instrument voor de doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf. Hoe dat in de praktijk al vorm krijgt, werd zichtbaar tijdens een rondleiding in Het Haltna Huis in Houten. Een 92-jarige cliënt nodigde de delegatie uit in haar appartement en zorgde daarmee voor een passende afsluiting van het werkbezoek.

footer boog