divider

Gadella banner

Wethouder Gadella blij met samenwerking ZorgSpectrum

Woensdag 22 februari jl. bracht Johan Gadella, wethouder Economische Zaken, een werkbezoek aan ZorgSpectrum in Nieuwegein. Onder de noemer ‘samen meer mogelijk‘ sprak Gadella met bestuurder Mirjam Groenendijk en enkele managers over het belang van ZorgSpectrum voor de Nieuwegeinse economie.

ZorgSpectrum is na het Antonius Ziekenhuis de grootste werkgever in Nieuwegein. De wethouder ziet mogelijkheden om gezamenlijk het hoofd bieden aan de toekomstige uitdagingen in een gespannen arbeidsmarkt. Een van de eerste stappen in de samenwerking is dat ZorgSpectrum aansluit bij de economische visiegesprekken met partners uit het lokale bedrijfsleven. Voor de wethouder vormen deze gesprekken de basis voor de ontwikkeling van een economische toekomstvisie voor de gemeente Nieuwegein.

Maatschappelijke en economische waarde

De wethouder hecht er grote waarde aan dat ZorgSpectrum stevig verankert blijft in de Nieuwegeinse economie. ZorgSpectrum zet zich voor meer dan 100% in om kwetsbare ouderen en mensen met chronische ziekten kwaliteit van leven te bieden in een veranderd en toenemend zorgveld. Daarbij draait het niet alleen om de maatschappelijk relevantie van de zorgorganisatie, maar ook om de economische waarde die ZorgSpectrum heeft voor de gemeente. Een van de belangrijkste uitdagingen is om zoveel mogelijk burgers te interesseren voor het werken in de zorg. Gadella en ZorgSpectrum zien hier volop kansen in de samenwerking.

footer boog