divider

Client LD20160623 459 webBannerAlzheimer café Nieuwegein

Thema: Vrijheid en veiligheid bij dementie

In het kader van Wereld Alzheimer dag organiseert het Alzheimer Café Nieuwegein een bijzondere bijeenkomst met het thema 'Vrijheid en veiligheid bij dementie'. Speciale gast tijdens het café is Hugo van Waarde. Hugo is één van de pioniers op het gebied van kleinschalig wonen en heeft enorm veel expertise op dit thema.

Naarmate de dementie vordert, nemen de dilemma's in de zorg toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Het Alzheimer Café nodigt mensen met dementie, hun naasten en andere geïnteresseerden uit om mee te praten over hoe vrijheidsbeperking bij dementie zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Want hoe gaat u om met een geliefde of cliënt die niet meer wil douchen, 's nachts binnen of buiten ronddwaalt, opstandig is en soms zelfs agressief gedrag vertoont? Hoe kijkt u aan tegen de vrijheid en veiligheid van mensen met dementie? Bijvoorbeeld als het gaat om autonomie, medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen? Hugo beantwoordt vragen van deelnemers aan het café.

Waar en wanneer?

Datum: donderdag 22 september 2016
Tijd: 19.00 uur
Locatie: ZorgSpectrum locatie Vreeswijk, Lekboulevard 10 in Nieuwegein
De entree is gratis. Meer informatie: www.vrijheidenveiligheid.nl

footer boog