divider

Verhalenbundel 'Innovatie in het verpleeghuis'

Slim incontinentiemateriaal, robotdieren, een virtual reality bril. Verpleeghuizen zetten ICT en techniek in vele vormen in om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om werkplezier te verhogen.  In de publicatie ‘Innovatie in het verpleeghuis’ heeft ActiZ 23 verhalen gebundeld van cliënten, zorgmedewerkers en zorgbestuurders. Woensdag 11 juni nam een vaste commissie voor VWS in de Tweede Kamer deze bundel in ontvangst.

Met de publicatie roept ActiZ het ministerie van VWS op om zorgorganisaties meer ruimte te geven om te investeren in ICT en techniek. Dit zijn namelijk speerpunten om de zorg voor ouderen verder te verbeteren en deze ook in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden.

Identifi
Ook bij ZorgSpectrum besteden we aandacht aan innovaties. Een van de producten die we hebben omarmd, is het slimme incontinentiemateriaal Identifi van ontwikkelaar Essity.
In dit interview vertelt adviseur Zorginnovatie Jochem Ooijevaar over het slimme incontinentiemateriaal dat in 72 uur een incontinentiepatroon in kaart brengt. Dit heeft onder meer als voordeel dat bewoners hierna vaak lichter en daarmee comfortabeler materiaal kunnen gebruiken. En voor medewerkers scheelt het werk.
 

Smart Matras
Daarnaast zijn een aantal korte video’s opgenomen met verschillende zorgbestuurders ter ondersteuning van de verhalenbundel. In dit filmpje vertelt ZorgSpectrum-bestuurder Vivian Broex over het Smart Matras van leverancier Harting-Bank, een slim matras dat bedoeld is om bewoners een rustige nacht te bezorgen en daarmee een fijne dag.
 
Benieuwd naar de andere verhalen?
Hier lees je de volledige bundel.

Start dagbehandeling voor cliënten met intensieve zorgvraag

Met ingang van woensdag 5 juni start er in ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof een dagbehandelingsgroep voor mensen met een intensieve zorgvraag. We kunnen hiermee voldoen aan een toenemende vraag naar ondersteuning van deze specifieke doelgroep.

Op de reguliere dagbehandelingsgroepen was het soms moeilijk om mensen met een intensieve zorgvraag voldoende te ondersteunen. Bijvoorbeeld bij mensen met een ernstige vorm van een neurodegeneratieve aandoening of niet-aangeboren-hersenletsel (NAH), waarbij sprake is van complexe problematiek. Om de extra tijd en begeleiding die hiervoor belangrijk is te kunnen waarborgen, is besloten om een aparte groep te starten op de woensdag en de vrijdag.

Voor wie is deze groep geschikt?
Voor mensen die op de wachtlijst staan voor opname, maar nog geen passende plaats kan worden aangeboden. Ook is deze groep geschikt voor mensen die gezien de ernst van de beperkingen opgenomen zouden kunnen worden in een verpleeghuis-setting, maar dankzij de intensieve inzet van hun mantelzorgers en met behulp van thuiszorg nog thuis kunnen blijven wonen. De dagbehandeling biedt de mogelijkheid de mantelzorger te ontlasten en om de cliënt passende ondersteuning te bieden.

Indicatie
Aan het programma kan worden deelgenomen vanuit de twee indicaties Behandeling-Groep (grondslag: somatische aandoening of lichamelijke beperking (waaronder NAH), vaak met bijkomende andere aandoeningen) of met een Wlz-indicatie (vv5, vv6 of vv8).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht onze klantadviseurs via het telefoonnummer 030-6575045 of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fysiotherapie 3 LD20160621 162 WEBBanner

Start MS-groepstherapie

MS is een chronische aandoening. Met een gezonde leefstijl kunt u de mate waarin u hiervan hinder ervaart, gedeeltelijk beïnvloeden. De ziekte kan bijvoorbeeld veroorzaken dat het moeilijker wordt uw spieren aan te sturen. Daarom start ZorgSpectrum met ingang van 28 mei a.s. fitness-groepstrainingen voor met MS. Met behulp van therapie en training kunt u werken aan zoveel mogelijk behoud van uw conditie, spierkracht en –beheersing.

U traint onder deskundige begeleiding in een ontspannen sfeer sámen met lotgenoten trainen, maar met een individueel beweegplan. Wij verzoeken u zich de eerste keer vooraf aan te melden zodat wij extra tijd kunnen inplannen voor het beantwoorden van uw vragen en begeleiding.

Waar
ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof, Vuurscheschans 75 in Nieuwegein.
Tijd: dinsdag van 15.30 – 16.30 uur (start: 28 mei 2019).

Voorwaarden voor deelname
Voorwaarden voor deelname is dat u zelfstandig kunt lopen, of eventueel met een hulpmiddel, zelfstandig woont en (ongeveer) 50 jaar of ouder bent.

Kosten
Indien u wilt deelnemen, zijn de kosten gelijk aan een behandeling fysiotherapie. Deze kosten kunnen, afhankelijk van uw verzekering, uit de aanvullende verzekering vergoed worden.

Aanmelden of meer informatie
Hiervoor kunt u terecht bij onze klantadviseurs via telefoonnummer 030-6575045 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Nieuwegein start met pilot logeerzorg

Gemeente Nieuwegein is gestart met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Nieuwegein werkt hierin samen met ZorgSpectrum, Proxima, Steunpunt Mantelzorg en Zilveren Kruis. De pilots worden gefinancierd door het ministerie van VWS vanuit het programma Langer Thuis.

Veel mensen zorgen voor een partner, familielid of naaste. Die mantelzorg is mooi, maar soms ook intensief en zwaar. Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is goede ondersteuning heel belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld met logeerzorg. Thuiswonende ouderen verblijven dan tijdelijk op een zorglocatie om zo mantelzorgers de gelegenheid te geven om er even tussenuit te gaan en op adem te komen.

Tweede Kamerleden Sophie Hermans (VVD) en Vera Bergkamp (D66) riepen in 2018 op om de logeerzorg verder te ontwikkelen. Minister Hugo de Jonge heeft daarop toegezegd om hiervoor pilots in te richten in het programma Langer Thuis, een programma dat de zorg voor ouderen thuis wil verbeteren. De pilots zijn 17 april officieel van start gegaan.

Respijthuis

Diverse partijen in Nieuwegein waren al voor de oproep voor deze pilot bezig om te kijken hoe respijtzorg (tijdelijke zorg) beter te organiseren is. Een van de redenen hiervoor is dat het huidige aanbod nog onvoldoende aansluit. ZorgSpectrum biedt logeermogelijkheden, maar in de praktijk wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Het valt op dat mensen het moeilijk vinden om te verblijven in een verpleeghuis. Ze hebben moeite om het logeren daar niet mee te associëren. De gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en zorgaanbieders SantéPartners, Proxima en ZorgSpectrum willen daarom een model onderzoeken voor een respijthuis dat verschillende vormen van respijtzorg combineert, waaronder logeerzorg.

De pilot logeerzorg sluit goed aan bij deze ambitie. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie van het ministerie van VWS, vanuit het programma Langer Thuis. Een coördinator logeerzorg gaat aan de slag om enerzijds partijen bij elkaar te brengen en anderzijds om mantelzorgers te ondersteunen bij de toegang tot logeerzorg.
De pilot loopt tot en met april 2020 en wordt begeleid door het ministerie van VWS.

Winterunit


Deze winter startten het St. Antonius Ziekenhuis en ZorgSpectrum een initiatief om de doorstroom van patiënten van het ziekenhuis naar de herstel/revalidatiezorg te verbeteren. Het ziekenhuis opende daartoe de winterunit voor oudere patiënten. In maart verhuisde de speciale afdeling naar ZorgSpectrum.

Elk jaar stijgt de zorgvraag in het ziekenhuis gedurende de wintermaanden (december-maart) vanwege kwetsbare patiënten met de griep. De toestroom naar het ziekenhuis, maar ook naar de verpleeghuiszorg is dan groter. Dit leidde tot beddenschaarste omdat patiënten die medisch uitbehandeld zijn, nergens anders terecht konden. Het ziekenhuis en de zorgorganisatie zochten met elkaar naar een oplossing.

Ketenverpleegkundigen

Beide organisaties hebben samen zes ketenverpleegkundigen geworven voor de winterunit. Hierdoor was het mogelijk in het ziekenhuis en aansluitend in het verpleeghuis extra bedden te openen. De verpleegkundigen hebben eerst in het ziekenhuis gewerkt en verhuisden afgelopen maart mee met de patiënten naar de winterunit van de herstel/revalidatiezorg bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten. Ketenverpleegkundige Anne: “Wat me vooral opviel is dat patiënten in het ziekenhuis nog ziek waren en daarom passief. Eenmaal op de revalidatieafdeling konden zij verder aansterken en waren zij klaar om actief te gaan revalideren.”

Vroegtijdige revalidatie
De belangrijkste meerwaarde voor patiënten die op de winterunit in het ziekenhuis verbleven, was het feit dat zij vroegtijdig konden starten met herstellen en revalideren. Meer dan op een reguliere plaats in het ziekenhuis werd er gewerkt aan het herstel van de cliënt. “Op de winterunit merkte ik dat patiënten door onze begeleiding snel voortgang boekten in hun herstel of revalidatie”, vertelt Anne. “Hoe mooi is het om te zien dat iemand in bed op de afdeling komt en na twee weken met een rollator zelfstandig de afdeling af loopt. Daar ben ik echt trots op.”

Mooie resultaten

In totaal konden 48 patiënten ondersteund worden op de winterunit van het ziekenhuis. Zij verbleven daar gemiddeld 8,2 dagen. Van dit aantal kozen 17 patiënten voor verder revalideren op de herstelafdeling van ZorgSpectrum, 12 patiënten konden terugkeren naar huis en de overige patiënten konden een nieuw thuis vinden in de langdurige zorg.

De samenwerking heeft ervoor gezorgd dat de doorstroom naar de herstel/revalidatiezorg is verbeterd. Nu wachten nog ongeveer 20 patiënten op een plek in de herstel/revalidatiezorg; vorig jaar waren dat er nog ruim 40.
 
De winterunit duurt nog tot 31 mei, maar nu al laten cijfers zien dat het een succesvol eerste samenwerkingsjaar is.

Jaarbeeld 2018 online

Het werven van ketenverpleegkundigen voor het ziekenhuis en de herstel/revalidatiezorg, het nieuwe woonconcept Verzorgd Wonen, de start van een tweede KOPgroep voor mensen met beginnende dementie… Het afgelopen jaar is er veel gebeurd bij ZorgSpectrum.

Dát en meer presenteren wij met trots in het Jaarbeeld van 2018!
--> Klik hier om een kijkje te nemen.

Het afgelopen jaar hebben diverse inspanningen verricht om inhoud te geven aan onze visie op zorg. Vanuit onze kernwaarden Samen, Professioneel en Betrokken hebben gewerkt aan onze ambitie om zo goed mogelijke ondersteuning, zorg en behandeling te kunnen bieden dicht bij onze cliënten. De belangrijkste ontwikkelingen van 2018 kunt u lezen in het jaarbeeld.

U vindt de informatie achter de illustraties op de homepage. Ook kunt u het uitklapmenu rechts bovenin of het menu onderaan gebruiken om te navigeren naar de pagina’s.

We wensen u veel leesplezier!

Vivian Broex
Raad van Bestuur

footer boog