divider

Met elkaar komen we de zomer door!

De zomerperiode is aangebroken. Dat geldt ook voor de ruim 1800 collega’s van ZorgSpectrum. In diverse media kunt u lezen over de tekorten aan zorgmedewerkers. Ook bij ZorgSpectrum staan er vacatures open en zijn extra collega’s welkom. Dat is een grote uitdaging, zeker in de regio Utrecht. Uiteraard hebben wij ons voorbereid op deze drukke zomerperiode en doen wij er alles aan om cliënten zoveel mogelijk dezelfde ondersteuning die zij van ons gewend zijn te blijven bieden . Toch kan het zijn dat we de zorg nét iets anders moeten organiseren. In dit bericht leest u er meer over.

Extra personele inzet
Voor deze zomerperiode hebben we een kleine 90 vakantiekrachten aangetrokken. Dat is náást de reguliere collega’s die vanuit de flexpool werkzaam zijn. Tweemaal per week komt er een speciaal team, het Zorg Ondersteunings Team, bij elkaar, dat beoordeelt bij welke locaties en teams de extra inzet het meest noodzakelijk is. Hierin wegen verschillende factoren mee. Bijvoorbeeld of er cliënten zijn die corona hebben, of het aantal collega’s dat ziek is. Het kan dan gebeuren dat collega’s van de ene locatie tijdelijk worden ingezet op een andere locatie. We willen het aantal beschikbare collega’s zo eerlijk mogelijk verdelen.

Volle aandacht voor zorgpersoneel
Het is fijn als de zorg en begeleiding verzorgd wordt door dezelfde vertrouwde collega’s van het team. Daar doen we ons best voor. Dit is in de zomer van juli tot en met september echter niet volledig mogelijk, omdat ook deze vaste collega’s op vakantie gaan. Om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel als mogelijk op dezelfde werkwijze plaatsvindt, kan het zijn dat de gebruikelijke ondersteuning anders wordt ingezet. Het kan zijn dat we het niet anders kunnen plannen dan dat cliënten ondersteund worden door een onbekende collega. We zorgen er zoveel mogelijk voor dat er elke dienst minimaal één vaste medewerker ingezet wordt, met daarnaast de inzet van een vaste collega uit de flexpool, een vakantiemedewerker of een uitzendkracht.

(Para)medische team
Ook het vertrouwde (para)medische team gaat op vakantie. Vanzelfsprekend blijft (para)medische zorg geboden. We zullen met een betrokken team behandelaren zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit. De mogelijkheid blijft bestaan om een gesprek met een behandelaar te plannen, maar we proberen dat zoveel mogelijk buiten de vakantieperiode te doen.

Vragen?
Indien u vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de afdeling of woning waar uw naaste woont of verblijft.

We wensen u, uw naasten en ook onze collega’s een fijne zomerperiode!

Jaarbeeld 2021

Het ZorgSpectrum Jaarbeeld van 2021 staat online!

Persoonsgerichte zorg, een nieuwe woonzorglocatie en de weg naar het Topcare label voor geriatrische revalidatiezorg.

Dat én meer presenteren we met trots in het online Jaarbeeld van 2021.
Klik hier om een kijkje te nemen.

In 2021 is er veel gebeurd. Met betrokkenheid en passie en door met elkaar samen te werken, is het ons gelukt om het coronavirus in de verschillende fases het hoofd te bieden. Daarnaast hebben we vol vertrouwen en met enthousiasme vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd. Dit hebben gedaan samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. En met de waardevolle adviezen van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Zorg Advies Raad en de Raad van Toezicht. In het Jaarbeeld kunt u de belangrijkste ontwikkelingen lezen van het afgelopen jaar.

De informatie vindt u achter de illustraties op de homepage van het online Jaarbeeld. Ook kunt u het uitklapmenu rechts bovenin of het menu onderin gebruiken om te navigeren naar de pagina’s.

We wensen u veel leesplezier!

Wateroverlast locatie Vreeswijk: tien cliënten verhuizen tijdelijk naar andere locaties

Vanmiddag donderdag 21 oktober zijn 10 cliënten tijdelijk vanuit ZorgSpectrum locatie Vreeswijk verhuisd naar twee andere locaties van ZorgSpectrum. Het gaat om locaties De Kuifmees (8 cliënten) en Hof van Batenstein (2 cliënten). De reden is hevige wateroverlast in delen van locatie Vreeswijk als gevolg van dakwerkzaamheden.

Wateroverlast
Sinds afgelopen nacht zijn er in locatie Vreeswijk verschillende lekkages geweest als gevolg van de hevige waterval  in combinatie met dakreparatie-werkzaamheden.

Brandweer en gemeente Nieuwegein
De wateroverlast heeft ertoe geleid dat wij vanmorgen in overleg met de eigenaar van het pand, De Lenferinkgroep, de brandweer en de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Nieuwegein het gebouw hebben laten inspecteren. De veiligheid en gezondheid van bewoners en medewerkers staat tenslotte voorop. 

Tien cliënten verhuizen tijdelijk naar een andere locatie
Door de experts is het hele gebouw beoordeeld en naar de cliëntappartementen in het bijzonder. 
Dit heeft ertoe geleid dat voor totaal 10 cliënten een alternatieve (tijdelijke) woonruimte is gezocht. Deze tijdelijke verhuizing heeft vanmiddag donderdag 21 oktober 2021 plaatsgevonden.
Naar verwachting zal het ongeveer vier weken duren totdat de waterschade is hersteld (drogen en ventileren). 

Gebouw is veilig
De brandweer en de afdeling bouw- en woningtoezicht hebben aangegeven dat er geen veiligheidsrisico’s in het gebouw zijn. Zij zullen dit vanwege de komende weersverwachtingen ook de komende dagen blijven bewaken. 

Overgang verloopt voorspoedig
De overgang verloopt voorspoedig. Cliënten en familie begrijpen de noodzaak en er is begrip voor de situatie. 
Wij bedanken de cliënten, hun familie en de medewerkers voor hun snelle handelen en het begrip. We zullen er alles aan doen om de cliënten een fijn tijdelijk verblijf te bieden. 

 

Samenwerking met Vecht en IJssel aan
'Verpleeghuis van de toekomst'

Met trots laten wij u weten dat wij een samenwerking zijn aangegaan met zorgorganisatie Vecht en IJssel uit Utrecht rondom het ‘Verpleeghuis van de Toekomst’.

Verpleeghuis van de Toekomst

De zorg staat voor een grote uitdaging: het aantal ouderen dat hulp behoeft s­tijgt en opgeleide zorgprofessionals zijn schaars. In de regio Utrecht is dat zeker ook het geval! We willen ons graag onderscheiden. Vecht en IJssel en ZorgSpectrum hebben daarom een visie ontwikkeld om samen toekomstbestendige zorg te realiseren voor ouderen en kwetsbaren.
Hierin werken we samen aan het ‘Verpleeghuis van de toekomst’, een vorm van verpleeghuiszorg waarin zorgtechnologie maximale ondersteuning biedt aan cliënten (bewoners) én zorgprofessionals. 

Zorgtechnologie

Zowel ZorgSpectrum als Vecht en IJssel gaan in een van hun locati­es zoveel mogelijk zorgtechnologie inzetten en ook een ‘ontwerpstudio’ inrichten. Hier evalueren de zorgprofessionals de technische toepassingen en werken ze aan nieuwe innova­tieve oplossingen. De organisati­es trekken samen op en wisselen ervaringen uit, met als doel dat er meer én sneller kennis is over wat goed werkt in de prak­tijk. Bij onze beide organisa­ties wordt er gewerkt met innovati­es gericht op licht, geluid en visus voor het bevorderen van sfeer, beleving en beweging bij bewoners. Ook wordt er gebruik gemaakt van slimme sensoren.

De twee onderstaande zorglocaties treden voor nu naar buiten met de titel “Verpleeghuis van de Toekomst”:

  • Vecht en IJssel in hun bestaande locatie Lieven de Key (Utrecht)
  • ZorgSpectrum bij de in oktober te openen locatie De Kuifmees (Nieuwegein)
    Het gaat hier om één afdeling binnen de locatie.

Voordelen

Door de inzet van zorgtechnologie worden zorgprofessionals ondersteund in het werk en is er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg gaat om het écht leren kennen van een bewoner en zorg bieden die is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgprofessional weet wie iemand is en wat ervoor nodig is om iedere bewoner een gelukkig en veilig gevoel te geven. Voor bewoners betekent dit meer eigen regie en vrijheid en is er meer aandacht voor persoonlijke behoeften en wensen.

Wilt u meer weten over zorg en ondersteuning in De Kuifmees? Neem dan contact op met afdeling Klantadvies via telefoonnummer 030-6575045.
Interesse om te werken in De Kuifmees? Er zijn volop vacatures. Kijk op www.werkenbijzorgspectrum.nl.

Bronia

Benoeming mevrouw B.F.L. Vermaas - van de Bilt tot Raad van Toezicht

Het doet ons genoegen jullie te laten weten dat mevrouw B.F.L. (Bronia) Vermaas - van de Bilt CBM / RVGME per 1 juni 2021 is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Wij heten haar van harte welkom!

Eerder lieten we jullie weten dat Janneke van Vliet de voorzittersfunctie van de Raad van Toezicht heeft overgenomen van Erik van Schie. Hierdoor ontstond er een vacature. Samen met het bureau Nationaal Register is de wervingsprocedure afgerond. 

Met haar langdurige ervaring als toezichthouder en directielid, in zowel de zorg- als corporatie sector, is Bronia een waardevolle aanvulling in de Raad van Toezicht. De komende periode zal zij met verschillende collega’s kennismaken.

Vivian Broex
Raad van Bestuur

ZorgSpectrum draagt hulp bij het huishouden over aan Vierstroom Hulp Thuis

ZorgSpectrum en Vierstroom Hulp Thuis gaan hun samenwerking verstevigen. Zij hebben deze intentie voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. ZorgSpectrum heeft het voornemen  circa 350 cliënten, die nu hulp bij het huishouden ontvangen, over te dragen aan Vierstroom Hulp Thuis. Cliënten behouden hun vaste hulp: ook de arbeidsovereenkomsten van 65 medewerkers worden overgenomen door Vierstroom Hulp Thuis.

De hulp bij het huishouden wordt op dit moment geleverd in de regio’s Houten en Nieuwegein en wordt onder andere vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gefinancierd. Als het voorgenomen besluit door de NZa wordt goedgekeurd, zal de overdracht officieel bekrachtigd worden.

Vierstroom Hulp Thuis – specialist in ondersteuning thuis
ZorgSpectrum heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld in specialistische ondersteuning van cliënten in zowel de thuissituatie, alsook in een nieuwe vorm van wonen of gedurende een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld revalidatie). In elke fase is er vaak sprake van een vorm van zorg en verpleging en in mindere mate uitsluitend van hulp bij het huishouden. Vanuit het perspectief “de juiste zorg op de juiste plek” werkt ZorgSpectrum samen met veel partijen. Zo ook met Vierstroom Hulp Thuis. Zij zijn gespecialiseerd in laagcomplexe basiszorg in huis, terwijl ZorgSpectrum zich steeds meer richt op specialistische zorg. Er is daarom de samenwerking gezocht met Vierstroom Hulp Thuis om de ondersteuning voor hulp bij het huishouden over te dragen.

Cliëntbelang voorop
De keuze voor Vierstroom Hulp Thuis is voor ZorgSpectrum een logische stap. Directeur Margot Gerrits van het bedrijfsonderdeel Bij u thuis: “Het cliëntenbelang staat voorop. Wij zien dat de hulpen bij het huishouden vaak al jaren bij de cliënt thuis komen. Zij zijn een vertrouwd gezicht en er is een sociale band ontstaan. Voor zowel de cliënten als voor onze medewerkers is het essentieel dat de opgebouwde relatie kan worden voortgezet.”

Verheugd
Ook Vierstroom Hulp Thuis is blij met de samenwerking. Directeur Anne ter Steege: “Wij herkennen de wens van cliënten om een vertrouwd gezicht in huis te hebben. Dat is ook prettig voor de medewerkers. We blijven dit zeker bieden en wij kijken ernaar uit om de nieuwe collega’s van ZorgSpectrum te verwelkomen. Zij behouden dezelfde arbeidsvoorwaarden en nemen ook hun dienstjaren mee. Samen met hen willen we blijvend een goede ondersteuning bieden voor de klanten in Nieuwegein en Houten.”

Zorg en dienstverlening
ZorgSpectrum blijft nog wel de zorgondersteuning aanbieden, zoals alle vormen van wijkverpleging. Ook de intensieve begeleiding gedurende de periode van toenemende dementie blijft gehandhaafd. Gerrits: “Juist op het gebied van specialistische zorg willen wij de cliënt en hun mantelzorgers blijven ondersteunen. Daar ligt onze kracht.”

footer boog