divider

Informatievideo over samenwerking De Hoogstraat Revalidatie 

Begin dit jaar openden we een nieuwe afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging van mensen met een dwarslaesie of hersenletsel. Op deze afdeling gaan verpleeghuiszorg (ZorgSpectrum) en medisch specialistische revalidatiezorg (De Hoogstraat) samen. Nieuwsgierig naar de opening en de samenwerking? Bekijk dan onderstaand het informatieve filmpje. 
De kracht van de samenwerking verwoordt collega Eugénie van ZorgSpectrum: “Net werkte ik met een Hoogstraat-collega. Zij gaf mij tips voor bedligging en die kon ik gelijk doorvoeren. Ik merk dat dit goed werkt voor onze revalidanten. Dat is echt van grote meerwaarde."

jaarbeeld2020
Jaarbeeld 2020 staat online

Een nieuwe revalidatielocatie, een woongroep voor jonge mensen met dementie, de uitbreiding van Vertrouwd thuis…

Dat én meer presenteren wij met trots in het Jaarbeeld van 2020.
Klik hier om een kijkje te nemen.

2020 was een bewogen jaar. Corona had en heeft veel impact op ons allemaal. We kregen te maken met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid. Te midden daarvan ontwikkelden we ons verder als organisatie. We hebben diverse inspanningen verricht om onze visie op zorg inhoud te geven. Samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. En met de waardevolle adviezen van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Zorg Advies Raad en de Raad van Toezicht. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar kunt u lezen in het Jaarbeeld.

U vindt de informatie achter de illustraties op de homepage. Ook kunt u het uitklapmenu rechts bovenin of het menu onderaan gebruiken om te navigeren naar de pagina’s.

We wensen u veel leesplezier!

Opening DZEP4

Gespecialiseerde regionale interventieafdeling voor mensen met dementie en probleemgedrag geopend in regio Utrecht

Op 4 mei 2021 opende zorgorganisatie ZorgSpectrum een nieuwe regionale interventieafdeling van 8 bedden waar verpleeghuiszorg en medisch specialistische expertise over dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) samengaan. Het is de uitkomst van een regionale samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende zorgorganisaties en Zilveren Kruis in de regio Utrecht.

De nieuwe regionale interventieafdeling voor tijdelijke behandeling, verpleging en verzorging van mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag is gehuisvest binnen ZorgSpectrum locatie Vreeswijk in Nieuwegein.

Deskundige samenwerking en gespecialiseerde hulp
Dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) geeft vaak lastige situaties voor de cliënt zelf, familie, vrienden en zorgprofessionals. Behandeling vraagt expertise en maatwerk.
Een aantal zorgorganisaties uit de regio - Altrecht, AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad, Quarijn, ZorgSpectrum - hebben in samenwerking met het zorgkantoor Zilveren Kruis een gespecialiseerde afdeling opgezet om deze cliënten tijdelijk te verzorgen en behandelen. Het doel van de behandeling is het stabiliseren of verminderen van zeer ernstig probleemgedrag. Met de opening van deze nieuwe regionale interventieafdeling wordt dat mogelijk. De nieuwe afdeling biedt ruimte aan mensen die binnen de provincie Utrecht wonen. Na de behandeling op de afdeling bij ZorgSpectrum keren cliënten terug naar de thuissituatie of naar de zorgorganisatie waar zij voor de interventie woonden.

Regio voelt zich verantwoordelijk voor passend aanbod
Vivian Broex, lid raad van bestuur ZorgSpectrum, onderstreept de samenwerking: “De samenwerkende organisaties willen de deskundigheid op het gebied van de combinatie dementie en zeer ernstig probleemgedrag versterken en uitbreiden. De regio voelt zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen van passend aanbod voor deze doelgroep en vindt het belangrijk de deskundigheid voor het behandelen van deze cliënten verder te ontwikkelen in de V&V (Verpleging & Verzorging) en thuiszorg in regio Utrecht.”

Lex de Grunt, raad van bestuur Altrecht, ziet ook de meerwaarde van de samenwerking in de regio. “Met de start van deze afdeling borduren we voort op de afdeling die 4 jaar geleden gestopt is bij Altrecht. Indertijd stond Altrecht er alleen voor met deze doelgroep. Nu staat er een sterk samenwerkingsverband tussen huisartsen, VVT en Altrecht met een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de regio. Een prachtige ontwikkeling."

Marti Paardekooper, directeur Zorgkantoor Zilveren Kruis is enthousiast over de kennisdeling tussen de zorgorganisaties: “Door adviezen en ondersteuning van de D-ZEP afdeling, zal het probleemgedrag van de cliënt verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Zo kan de cliënt uiteindelijk terug naar de eigen vertrouwde omgeving. In de toekomst is opname hopelijk steeds minder vaak nodig, omdat de begeleiding naar de cliënt toe kan komen. Dit is een beweging om met elkaar trots op te zijn.”

De eerste cliënten kunnen vanaf 5 mei op de nieuwe afdeling terecht. Verwijzingen vinden plaats via de huisarts of de zorgorganisatie waar de cliënt op dat moment verblijft.

Meer weten?
De informatiefolder over de D-ZEP afdeling kunt u hier downloaden.
Verder treft u hier de weblink naar de video over de totstandkoming van de afdeling, zoals ook getoond tijdens de opening.

in opdracht van ZonMw

Wij zijn verheugd u te kunnen laten weten dat mevrouw J. (Janneke) van Vliet per 9 maart 2021 is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij neemt hiermee de functie over van de heer E. (Erik) van Schie.

Mevrouw Van Vliet vervult al drie jaar de functie van lid Raad van Toezicht en voorzitter van de Raad van Toezicht Kwaliteitscommissie. Vivian Broex, Raad van Bestuur bij ZorgSpectrum: “Gezien haar ruime ervaring in de zorg als verpleegkundige, bestuurder en toezichthouder, evenals haar inhoudelijke betrokkenheid, ben ik blij met haar benoeming als voorzitter. Ik kijk ernaar uit de prettige samenwerking met Janneke en de andere leden van de Raad van Toezicht voort te zetten.”

De heer van Schie blijft tijdelijk nog in de Raad van Toezicht actief in de functie van lid van de Raad van Toezicht en lid van de Raad van Toezicht Auditcommissie totdat er een vervanger is aangesteld met een financieel/bedrijfskundige achtergrond. Deze wervingsprocedure start binnenkort. Broex: “Wij bedanken de heer Van Schie voor zijn grote bijdrage aan ZorgSpectrum. Mede dankzij zijn deskundigheid en persoonlijkheid heeft hij op plezierige en vooral ook betrokken wijze een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ZorgSpectrum.”

dzep

Zes zorgorganisaties uit de regio Utrecht zijn een samenwerking aangegaan. Samen hebben zij zich hard gemaakt om financiering te krijgen om voor de provincie Utrecht een interventieafdeling op te zetten voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). Het gaat om de organisaties Altrecht, AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad, Quarijn en ZorgSpectrum. De samenwerkingsovereenkomst is eind vorig jaar getekend.

Regionale samenwerking

De organisaties willen de deskundigheid op het gebied van de combinatie dementie en zeer ernstig probleemgedrag versterken en uitbreiden. De regio voelt zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen van passend aanbod voor deze doelgroep en vindt het belangrijk de deskundigheid voor het behandelen van deze cliënten verder te ontwikkelen in de V&V (Verpleging & Verzorging) en thuiszorg in regio Utrecht. Er worden acht regionale plekken beschikbaar gesteld voor tijdelijke opname waar kennis en kunde over deze specifieke doelgroep gebundeld wordt. Na behandeling op de interventie-afdeling keert de cliënt weer terug naar de thuissituatie of naar de zorgorganisatie waar de cliënt verbleef.

Terugkeergarantie

De samenwerkingspartners nemen verantwoordelijkheid met elkaar en geven met het tekenen van de overeenkomst ook een terugkeergarantie af. Dit betekent concreet dat de V&V-organisatie een garantie afgeeft, dat de betreffende cliënt na behandeling op de regionale interventie-afdeling D-ZEP, weer terug kan worden geplaatst naar de ‘eigen’ organisatie. Zij hechten belang aan goede netwerkzorg waarbij de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek het uitgangspunt is.

ZorgSpectrum wordt uitvoerende organisatie

De deelnemende organisaties zijn overeengekomen dat ZorgSpectrum zorgdraagt voor de realisatie van deze afdeling in locatie Vreeswijk (Nieuwegein). Voor deze organisatie en locatie is gekozen vanwege de beschikbaarheid van de ruimte. Door de zorg op een plek te concentreren kan aanwezige kennis en expertise verdergaand ontwikkeld worden. De acht plaatsen zijn niet alleen beschikbaar voor de samenwerkingspartners, maar voor alle inwoners uit de regio. Door de corona crisis is de verbouwing op locatie vertraagd en worden de eerste cliënten verwacht vanaf medio 2021.

foto

ZorgSpectrum opent eigen afdeling voor revalidatie binnen locatie De Hoogstraat

De opening van een nieuwe afdeling van 15 bedden waar verpleeghuiszorg en medisch specialistische revalidatiezorg samengaan, is een nieuwe impuls in de samenwerking tussen zorgorganisatie ZorgSpectrum en revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. De nieuwe afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging is per 2 februari 2021 geopend.

Revalidatietraject op maat
Revalidatie vraagt expertise en maatwerk. Soms zijn mensen die revalidatie nodig hebben vanwege leeftijd of aandoening minder (fysiek) belastbaar. Zij komen dan niet in aanmerking voor intensieve medisch specialistische revalidatie. Voor deze mensen kan het wel waardevol zijn om in de nabijheid van het revalidatiecentrum te verblijven. Met de opening van deze nieuwe afdeling wordt dat mogelijk. Na herstel op de afdeling bij ZorgSpectrum kunnen patiënten naar huis of indien nodig snel hun revalidatie vervolgen bij De Hoogstraat. Of patiënten kunnen, na afronding van het intensieve revalidatietraject bij De Hoogstraat, bij ZorgSpectrum verblijven voordat zij naar huis kunnen. De nieuwe afdeling biedt ruimte aan mensen die zowel binnen als buiten de regio wonen en is in het bijzonder gericht op mensen met een dwarslaesie.

Netwerkzorg bij dwarslaesie\
Jan Willem Meijer, lid raad van bestuur De Hoogstraat, onderstreept de samenwerking: “De Hoogstraat is expertisecentrum op het gebied van dwarslaesierevalidatie. Wij willen voor onze revalidanten voorzien in levensloopbestendige zorg. Met de afdeling van ZorgSpectrum in huis kunnen we daar vanaf nu nog beter in voorzien voor deze doelgroep. En zorgen we daarmee voor de juiste zorg op de juiste plaats.” Vivian Broex, raad van bestuur ZorgSpectrum, is ook verheugd de samenwerking te intensiveren: “Met de start van deze afdeling markeren we de netwerkzorg bij dwarslaesie. We raadplegen in deze samenwerking voortdurend elkaars expertise in de dwarslaesie zorg en geriatrische zorg. Dit heeft een gunstig effect op het revalidatieproces van de patiënt.”

footer boog