divider

20221222 092556

Intentieovereenkomst bouw woonzorgcomplex Hoef en Haag ondertekend 


Op donderdag 22 december 2022 ondertekenden directeur-bestuurder Ed de Groot van LEKSTEDEwonen en Vivian Broex van ZorgSpectrum een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling en bouw van een woonzorgcomplex in de gemeente Vijfheerenlanden. Het gaat om de realisatie van een woonzorgcomplex met 48 plaatsen voor mensen met dementie in het Dorpshart van het nieuwe dorp Hoef en Haag bij Vianen.
Naar verwachting zal de aannemer in opdracht van LEKSTEDEwonen medio januari 2023 starten met de bouw en wordt het complex begin 2024 opgeleverd.


Woonzorgcomplex
In het gebouw is plek voor 48 (intramurale) ruime woonzorgeenheden (ca. 50 m²). Het woonzorgcomplex bestaat uit drie bouwlagen met lift. Op iedere bouwlaag komen twee woongroepen met ieder acht woonzorgplaatsen met een gemeenschappelijke leefruimte. De bewoners hebben daarnaast nog een gemeenschappelijke buitenruimte.

Ed de Groot: “We zijn blij in Hoef en Haag een diversiteit aan woningen te realiseren, waarbij dit complex voor de zorgbehoevende ouderen een aanvulling op ons totale aanbod wordt. Zo wordt in het nieuwe dorp in een brede mix voor jong en oud gebouwd. En naast het woonzorgcomplex zal tegelijk een woongebouw met appartementen voor senioren worden gerealiseerd. Zorgspectrum is voor onze klanten een belangrijke partij als het gaat om het leveren van zorg aan ouderen”.    

Derde locatie
ZorgSpectrum is verheugd een derde locatie in Vijfheerenlanden te kunnen huren. Ook locaties Hof van Batenstein en De Plataan zijn eigendom van LEKSTEDEwonen en worden door ZorgSpectrum (deels) gehuurd. Vivian Broex: “Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en het is belangrijk hen daarbij te ondersteunen. Toch is er ook een groep ouderen die afhankelijk is van 24-uurszorg en voor wie het wonen in een woonzorgcomplex voor henzelf en voor hun naasten noodzakelijk is. We zijn blij dat we deze ondersteuning nu ook in de nieuwe wijk Hoef en Haag kunnen bieden”.

Het is belangrijk om ruim vóór de bouw met elkaar in gesprek te gaan om zoveel mogelijk wensen in het bouwontwerp mee te nemen. Johan Gubbens, adviseur vastgoed bij ZorgSpectrum: “Het is belangrijk om in de architectuur rekening te houden met de (ondersteunende) ruimten en voorzieningen die essentieel zijn om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan mensen met dementie. Zo wordt er naast de inrichting van de zorgappartementen ook rekening gehouden met de realisatie van een tuin en functionele buitenruimten. We hebben dat in de intentieovereenkomst goed kunnen vastleggen.”

Oefentherapeut Maud Bos wint onderzoek & praktijkprijs van UNO Amsterdam

onderzoek en praktijkpijs uitreiking

Donderdag 15 december ontving Maud Bos, geriatrie oefentherapeut bij ZorgSpectrum, de onderzoek & praktijkprijs van UNO Amsterdam (Universitair Netwerk Ouderenzorg) voor het project ‘Krachtig revalideren’. Ze ontving een cheque van tienduizend euro uit handen van onderzoeker Marike de Boer.

“Ik vind het super dat ik deze prijs heb gewonnen. Het stimuleert het doen van onderzoek in de praktijk. Ik wilde heel graag mijn vorige onderzoek voortzetten en nu heb ik deze kans gekregen vanuit het UNO”, vertelt Maud.

UNO Amsterdam stelt elk jaar twee subsidies beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek. Deze subsidies bestaan niet alleen uit een geldbedrag, maar ook uit begeleiding bij de opzet en uitvoering van het winnende onderzoek. Maud diende een onderzoeksvoorstel in bij het UNO onder de naam ‘Krachtig revalideren’. Dit wordt een vervolg op het onderzoek dat ze afgelopen zomer deed naar het vroegtijdig signaleren van sarcopenie (het verlies van spiermassa en spierfunctie) bij cliënten van de geriatrische revalidatie. In dit vervolgonderzoek gaat Maud kijken of er eenvoudige en toegankelijke meetinstrumenten zijn om sarcopenie te voorspellen. “De gebruikelijke test – de bio-impendatiemeter – is namelijk heel duur en niet voor iedereen geschikt”, legt Maud uit.

Het is een relevant en belangrijk onderwerp om verder onderzoek naar te doen. Niet alleen voor ZorgSpectrum, maar ook voor andere revalidatie-afdelingen die zijn verbonden aan het UNO en daarbuiten. De beoordelingscommissie van het UNO koos Mauds onderzoeksvoorstel daarom als winnaar van de onderzoek & praktijkprijs.

Maud ontving de prijs in het bijzijn van een aantal collega’s. Onder meer Thomas Slingerland, manager Tijdelijk bij ons, was daarbij aanwezig. “Het is ontzettend waardevol om onderzoek in welke vorm dan ook een platform te geven. Dit zorgt voor bewustzijn onder alle collega’s en helpt begrijpen en verder te denken en te handelen. Ik ben heel benieuwd hoe het vervolg eruit gaat zien, en naar de praktische toepassingen natuurlijk.”

Directeur Nieuw thuis Marco van Reenen 2 WEB

Marco van Reenen bestuurder a.i. ZorgSpectrum per 1 januari 2023 

 

Door het vertrek van Vivian Broex als bestuurder van ZorgSpectrum, is er een vacature op deze functie ontstaan. Op uitdrukkelijk wens van de organisatie is ervoor gekozen een interim bestuurder aan te stellen vanuit het huidige directieteam. Dit betekent dat wij Marco van Reenen bereid hebben gevonden om vanaf 1 januari 2023 deze functie in te vullen.

Voor zijn huidige functie als directeur Nieuw thuis, wordt extern een (interim) vervanger geworven.

Gedurende zijn tijdelijke benoeming zullen wij ons beraden over de structurele invulling van de bestuurdersfunctie.

Janneke van Vliet
voorzitter Raad van Toezicht

logo_diak_en_zsp.PNG

Bestuurder Vivian Broex van ZorgSpectrum naar Diakonessenhuis

(gezamenlijk persbericht d.d. 31 oktober 2022 - 14.00 uur van ZorgSpectrum en Diakonessenhuis) 

Per 15 februari 2023 stapt Vivian Broex over van ouderenorganisaties ZorgSpectrum naar ziekenhuis het Diakonessenhuis. Broex was bijna zes jaar voorzitter Raad van Bestuur van ZorgSpectrum. Bij het Diakonessenhuis wordt zij lid Raad van Bestuur met onder andere ICT en Financiën in haar portefeuille. Hiermee volgt ze Martijn Wiesenekker op, die per 1 oktober jl. lid Raad van Bestuur werd van het Haaglanden Medisch Centrum.

ZorgSpectrum is een ouderenorganisatie met twaalf locaties in de regio Utrecht, het Diakonessenhuis is een algemeen ziekenhuis in dezelfde regio met locaties in Utrecht, Zeist en Doorn. Broex kent zowel de gezondheidszorg als de zorgregio Utrecht goed. Ze studeerde Gezondheidswetenschappen, Beleid en Beheer in Maastricht. Daarna werkte ze bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, bij een zorgverzekeraar en vanaf 2002 was ze directeur/bestuurder van verschillende zorgorganisaties.

- - -

Janneke van Vliet, voorzitter Raad van Toezicht van ZorgSpectrum: "We zijn ontzettend trots op Vivian en op de nieuwe stap die zij in haar glansrijke carrière gaat maken. De slogan ‘Samen meer mogelijk’ is dankzij haar inbreng niet alleen binnen ZorgSpectrum, maar ook in de vele netwerken in de regio, echt inhoud gegeven en zijn er prachtige samenwerkingen ontstaan."

Met elkaar komen we de zomer door!

De zomerperiode is aangebroken. Dat geldt ook voor de ruim 1800 collega’s van ZorgSpectrum. In diverse media kunt u lezen over de tekorten aan zorgmedewerkers. Ook bij ZorgSpectrum staan er vacatures open en zijn extra collega’s welkom. Dat is een grote uitdaging, zeker in de regio Utrecht. Uiteraard hebben wij ons voorbereid op deze drukke zomerperiode en doen wij er alles aan om cliënten zoveel mogelijk dezelfde ondersteuning die zij van ons gewend zijn te blijven bieden . Toch kan het zijn dat we de zorg nét iets anders moeten organiseren. In dit bericht leest u er meer over.

Extra personele inzet
Voor deze zomerperiode hebben we een kleine 90 vakantiekrachten aangetrokken. Dat is náást de reguliere collega’s die vanuit de flexpool werkzaam zijn. Tweemaal per week komt er een speciaal team, het Zorg Ondersteunings Team, bij elkaar, dat beoordeelt bij welke locaties en teams de extra inzet het meest noodzakelijk is. Hierin wegen verschillende factoren mee. Bijvoorbeeld of er cliënten zijn die corona hebben, of het aantal collega’s dat ziek is. Het kan dan gebeuren dat collega’s van de ene locatie tijdelijk worden ingezet op een andere locatie. We willen het aantal beschikbare collega’s zo eerlijk mogelijk verdelen.

Volle aandacht voor zorgpersoneel
Het is fijn als de zorg en begeleiding verzorgd wordt door dezelfde vertrouwde collega’s van het team. Daar doen we ons best voor. Dit is in de zomer van juli tot en met september echter niet volledig mogelijk, omdat ook deze vaste collega’s op vakantie gaan. Om ervoor te zorgen dat de zorg zoveel als mogelijk op dezelfde werkwijze plaatsvindt, kan het zijn dat de gebruikelijke ondersteuning anders wordt ingezet. Het kan zijn dat we het niet anders kunnen plannen dan dat cliënten ondersteund worden door een onbekende collega. We zorgen er zoveel mogelijk voor dat er elke dienst minimaal één vaste medewerker ingezet wordt, met daarnaast de inzet van een vaste collega uit de flexpool, een vakantiemedewerker of een uitzendkracht.

(Para)medische team
Ook het vertrouwde (para)medische team gaat op vakantie. Vanzelfsprekend blijft (para)medische zorg geboden. We zullen met een betrokken team behandelaren zorgen voor zoveel mogelijk continuïteit. De mogelijkheid blijft bestaan om een gesprek met een behandelaar te plannen, maar we proberen dat zoveel mogelijk buiten de vakantieperiode te doen.

Vragen?
Indien u vragen heeft, dan kunt u hiervoor terecht bij de manager Zorg en welzijn van de afdeling of woning waar uw naaste woont of verblijft.

We wensen u, uw naasten en ook onze collega’s een fijne zomerperiode!

Jaarbeeld 2021

Het ZorgSpectrum Jaarbeeld van 2021 staat online!

Persoonsgerichte zorg, een nieuwe woonzorglocatie en de weg naar het Topcare label voor geriatrische revalidatiezorg.

Dat én meer presenteren we met trots in het online Jaarbeeld van 2021.
Klik hier om een kijkje te nemen.

In 2021 is er veel gebeurd. Met betrokkenheid en passie en door met elkaar samen te werken, is het ons gelukt om het coronavirus in de verschillende fases het hoofd te bieden. Daarnaast hebben we vol vertrouwen en met enthousiasme vernieuwingen en verbeteringen doorgevoerd. Dit hebben gedaan samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. En met de waardevolle adviezen van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Zorg Advies Raad en de Raad van Toezicht. In het Jaarbeeld kunt u de belangrijkste ontwikkelingen lezen van het afgelopen jaar.

De informatie vindt u achter de illustraties op de homepage van het online Jaarbeeld. Ook kunt u het uitklapmenu rechts bovenin of het menu onderin gebruiken om te navigeren naar de pagina’s.

We wensen u veel leesplezier!

footer boog