divider

Portret over Alzheimer in 't Groentje

Toen bij Theo van Emmerik de ziekte van Alzheimer werd vastgesteld, veranderd het leven van hem en zijn vrouw Akke van Emmerik in rap tempo. "Ik mis Theo in onze gesprekken en in alles wat hij deed. Je beseft pas wat iemand echt voor je betekent als hem iets overkomt. We gaan door en proberen te genieten van kleine mooie momenten. Zo lach ik enorm veel met Theo."

In dit interview met 't Groentje vertelt Akke over de impact van de ziekte en over de hulp die ze krijgt van o.a. familie en Cynthia Vink, casemanager bij ZorgSpectrum.

 Ondertekening Ervenstaete

ZorgSpectrum bouwt unieke revalidatielocatie in Houten

ZorgSpectrum en bouwbedrijf De Meeuw ondertekenden donderdag 20 februari het contract voor de realisatie van revalidatielocatie Ervenstaete. De nieuwe locatie, die in het najaar van 2020 in gebruik wordt genomen, biedt revalidatie met bijbehorende ruimten voor fysiotherapie en behandelingen aan 30 personen. De nieuwe locatie wordt direct naast het bestaande pand Het Houtens Erf gebouwd.

Betere doorstroming vanuit het ziekenhuis
Marja de Graaf, manager revalidatie (tijdelijk verblijf): “Gezien de demografische ontwikkelingen verwachten we een toename in het aantal ouderen dat een beroep doet op  herstel- en revalidatiezorg. Door uitbreiding van het aantal revalidatieplaatsen vindt er een betere doorstroming plaats vanuit het ziekenhuis.”

Expertise
Dat ZorgSpectrum een specifieke revalidatielocatie bouwt, is niet verwonderlijk. Bestuurder Vivian Broex: “We werken in deze regio intensief samen met ziekenhuizen en huisartsen. Vanwege onze langdurige expertise op het gebied van revalidatie in combinatie met de  oudere doelgroep, weten zij ons goed te vinden. Daar zijn wij trots op. Onze expertise richt zich niet alleen op kortdurende herstelperiodes, bijvoorbeeld na een val. Ook voor intensieve revalidatie, zoals een CVA, na oncologische ingrepen of na een amputatie kunnen mensen bij ons terecht. Ook als zij buiten deze omgeving wonen, maar hier bijvoorbeeld familie woont.”

Intensieve revalidatie in een gastvrije omgeving
In de nieuwe locatie wordt rekening gehouden met een grote fysioruimte waarin alle benodigde nieuwe apparatuur beschikbaar is. Alle activiteiten staan in het teken van revalideren en om met vertrouwen weer naar huis te gaan. Om daar het eigen leven weer op te pakken, rekening houdend met eventuele blijvende lichamelijke beperkingen. Marja: “Daarnaast houden we rekening met alle factoren die bij de revalidatie een rol spelen. Naast de intensieve begeleiding van alle behandelaren, besteden we veel aandacht aan goede, individuele voedingseisen. Daarnaast kunnen revalidanten uitrusten in een eenpersoonskamer en gebruik maken van het Grand café om samen met hun familie en bezoek te ontspannen in een gastvrije omgeving.”

Philadelphia

Philadelphia en ZorgSpectrum ondertekenen samenwerkingsverband

Donderdag 14 november jl. ondertekenden Kamiel Zijderveld, regiomanager van Philadelphia en Vivian Broex, raad van bestuur van ZorgSpectrum een samenwerkingsovereenkomst. Met ingang van 1 januari 2020 gaat een aantal mensen van de dagbesteding van Philadelphia werken in het Grand café van locatie Het Houtens Erf.

Eerder was al bekend gemaakt dat Philadelphia de huur heeft opgezegd van ’t Oude Station in Houten. Samen met ZorgSpectrum is er gekeken naar een oplossing die voor beide partijen sociale meerwaarde creëerde.

Sociale meerwaarde
Marja de Graaf, manager Gastvrijheid en service: “Voor locatie Het Houtens Erf hebben wij een aantal jaren geleden eenzelfde besluit moeten nemen. Het was financieel niet rendabel om het Grand café draaiende te houden. Toch merken we wel het gemis van deze faciliteiten voor de momenten dat er bijvoorbeeld familie op bezoek is, met name in de weekenden.” Voor Philadelphia betekende het vertrek uit ’t Oude Station dat zij op zoek gingen naar alternatieven in de nabije omgeving. Kamiel Zijderveld: ”Veel van onze mensen zijn er langdurig werkzaam. Het is niet alleen een belangrijke dagbesteding, maar ook een goede manier om werken en leren te combineren. We zien allemaal uit naar de samenwerking. We starten met 5 cliëntmedewerkers en uiteraard wordt dit aantal nog uitgebreid.” De begeleiding gaat uiteraard mee naar Het Houtens Erf.

Nieuwe inrichting
Het Grand café in Het Houtens Erf heeft onlangs een metamorfose ondergaan. Het meubilair is vervangen, alles is geverfd in mooie, warme kleuren en de sfeervolle verlichting en accessoires zorgen voor een welkom en gastvrij gevoel.

Ervenstaete
Voor ZorgSpectrum zal de inzet van Philadelphia zich mogelijk nog uitbreiden. Marja de Graaf: “We zijn voornemens extra revalidatieplaatsen te creëren op de naastgelegen grond, Ervenstaete. Bij realisatie verwachten wij dat er ook bij revalidanten behoefte is om met familieleden gezellig samen te zijn. Daar is dan ook gelegenheid voor.”

Opening
Voor beide organisaties zal het even wennen zijn. Gedurende de maand januari wordt uitgebreid de tijd genomen om elkaar te leren kennen en een nieuwe routine te ontwikkelen. De formele opening van de samenwerking zal daarom pas eind januari, begin februari plaatsvinden. Kamiel: “We hopen veel bekende gezichten dan weer terug te zien voor een kop koffie of thee met wat lekkers, maar dan in Het Houtens Erf.”


 

Symposium 1

Succesvol ZorgSpectrum-symposium 'Wie zorgt er straks voor mij?'

We kijken terug op een zeer geslaagd ZorgSpectrum-symposium. Dinsdag 5 november organiseerde ZorgSpectrum in het NBC Nieuwegein een symposium met de titel 'Wie zorgt er straks voor mij?'. Hiervoor waren o.a. gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, collega-zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars uitgenodigd. Doel van het symposium was om nog meer met elkaar in verbinding te komen in de regio. Om in alle openheid met elkaar het gesprek aan te gaan over waar we elkaar voor nodig hebben en daarin concrete stappen te zetten.

Inspirerende sprekers
De middag en avond werden gevuld met presentaties van inspirerende sprekers, een interview, een paneldiscussie en interactie met het publiek. Het ging onder meer over comfortabel wonen als voorwaarde voor goed oud worden; technologsiche ontwikkelingen; het Mobiel Geriatrisch Team; financiëring; toekomstdromen en meer.

Aan dit symposium werd een inhoudelijke bijdrage geleverd door: drs. E.P (Erik) van Schie RC EMFC (voorzitter raad van toezicht ZorgSpectrum), N.L. (Liane) den Haan (directeur-bestuurder ANBO), drs. V.M.F. (Vivian) Broex (raad van bestuur ZorgSpectrum, prof. dr. W.P. (Wilco) Achterberg (hoogleraar institutionele zorg en ouderengeneeskunde aan het LUMC), H. (Hans) Adriani (wethouder gemeente Nieuwegein, R.A.P. (Raoul) Zaal RM (CEO eHealth FocusCura), drs. P.J. (Philip) Idenburg MBA (managing partners strategie- en innovatiebureau BeBright), M. (Mirjam) Bezemer (specialist ouderengeneeskunde) en C. (Clara) van den Dool (huisarts), R.J. (Reinier) Koppelaar (programmamanager Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport), prof. dr. D.H. (Douwe) Biesma (voorzitter raad van bestuur St. Antonius Ziekenhuis, M. (Marti) Paardekooper (directeur zorginkoop langdurige zorg Zilveren Kruis), drs. J. (Jan) de Waard (raadslid Zorg in Houten, tevens voormalig manager behandelvakgroep ZorgSpectrum en specialist ouderengeneeskunde). Het symposium werd op bevolgen wijze aan elkaar gepraat door dagvoorzitter L.T. (Lea) Bouwmeester (onafhankelijk innovator op het gebied van health, digitalisering en inclusie).

Concrete afspraak
Tijdens het symposium is ook een concrete afspraak gemaakt. In het interview vertelden Clara den Dool en Mirjam Bezemer dat er cliënten zijn die nog thuis wonen en tussen wal en schip dreigen te vallen bij toenemende dementie. Dagvoorzitter Lea Bouwmeester riep daarop de aanwezigen om naar voren te komen als zij een bijdrage willen leveren aan het oplossen van dit probleem. Tien belangrijke gesprekspartners maakten hierop de stap naar het podium. Zij zijn o.a. van het ministerie van VWS, zorgkantoor Zilveren Kruis, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, BeBright en ZorgSpectrum. Afgesproken is dat zij binnenkort met elkaar om tafel gaan. Want: Samen is meer mogelijk! De afspraak voor een datum is al uitgezet.

We bedanken alle sprekers en gasten voor hun inpsiratie en waardevolle bijdrage.

Start nieuw zorgconcept Vertrouwd thuis

ZorgSpectrum is maandag 14 oktober in Houten gestart met een nieuw zorgconcept: Vertrouwd thuis. Hiermee maken we het mogelijk om langer, prettig thuis te wonen.

‘Vertrouwd thuis’ is bedoeld voor mensen met een ruime zorgvraag die graag thuis willen blijven wonen. Dit maken we mogelijk door hen thuis zorg, welzijn en dienstverlening te bieden op een manier die bij hen past. Het is vergelijkbaar met de ondersteuning in een verpleeghuis, maar dan in hun eigen vertrouwde omgeving.

Welke ondersteuning bieden we?
Dat verschilt per persoon. We kijken samen met de cliënt in zijn/haar netwerk welke ondersteuning en zorg nodig en gewenst is. We gaan uit van ieders persoonlijke situatie en kijken hoe we daarop de zorg kunnen aansluiten. Je kunt hierbij onder meer denken aan: ondersteuning bij wassen en aankleden; huishoudeljike hulp en welzijnsactiviteiten.

Hoe werkt het in de praktijk?
Bij dit nieuwe zorgconcept levert dezelfde medewerker verschillende soorten ondersteuning. We houden hierbij uiteraard rekening met specialistische handelingen. Zo kan de medewerker die ondersteunt bij het wassen en aankleden, aansluitend helpen met het klaarmaken van het ontbijt. En de medewerker die voro een welzijnsactiviteit komt, kan ook kleine huishoudelijke taken uitvoeren. Op die amnier kunnen we meer ondersteuning bieden, maar met minder verschillende medewerkers en op tijden die voor de cliënt prettig zijn.

Bij u thuis
Vertrouwd thuis is een aanvulling op ons zorgaanbod. Het is onderdeel van ZorgSpectrum Bij u thuis. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook: wijkverpleging, hulp in het huishouden en individuele begeleiding.

Meer informatie
Voor meer informatie over Vertrouwd thuis kunt u terecht op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met onze klantadviseurs via het telefoonnummer 030-6575045 of via het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Rookontwikkeling appartement Het Haltna Huis snel onder controle


Op vrijdagavond 4 oktober is er in één appartement in ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten rooktontwikkeling ontstaan. De bewoner is in goede gezondheid. Er is géén sprake geweest van enig veiligheid- of gezondsheidsrisico’s voor de bewoner.

Oorzaak
Het incident is ontstaan op de 4e verdieping bij een van de bewoners. Er was sprake van hevige rookontwikkeling in de magnetron tijdens privégebruik. Bij het afgaan van het alarm is mijnheer uit het appartement begeleid door zorgmedewerkers en in veiligheid gebracht. Familie is op de hoogte gesteld en is direct gekomen, waardoor mijnheer snel gerustgesteld kon worden. Voor andere bewoners was er geen gevaar, zij konden op hun appartement blijven.

In goede gezondheid
De rook was al snel onder controle. Door de brandweer is met een rookkanon snel gehandeld en het appartement zoveel als mogelijk ontlucht en zijn alle ramen open gezet. Ook het huisdier van de bewoner (poes) is door de brandweer in veiligheid gebracht. Vanwege de vervuilde lucht in zijn appartement, verblijft mijnheer op dit moment nog in een van de andere appartementen. Naar verwachting keert hij begin van de week terug naar zijn eigen appartement. Mijnheer liet weten erg opgelucht te zijn dat hijzelf en zijn huisdier veilig en gezond zijn.
Vanwege de rookontwikkeling is de betreffende bewoner uit voorzorg onderzocht door medewerkers van het ambulancepersoneel, evenals de twee collega’s die mijnheer uit zijn appartement hebben begeleid.

Snel handelen
Uiteraard zijn wij trots op het zorgvuldig en snel handelen van onze zorgmedewerkers zodat de bewoner snel in veiligheid kon worden gebracht.
Onze dank gaat verder uit naar de brandweer die niet alleen de rookschade heeft kunnen beperken, maar vooral ook het huisdier van de bewoner in veiligheid heeft kunnen brengen.

Vragen?
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie via telefoonnummer 030-6007140.

footer boog