divider

dzep

Zes zorgorganisaties uit de regio Utrecht zijn een samenwerking aangegaan. Samen hebben zij zich hard gemaakt om financiering te krijgen om voor de provincie Utrecht een interventieafdeling op te zetten voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP). Het gaat om de organisaties Altrecht, AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad, Quarijn en ZorgSpectrum. De samenwerkingsovereenkomst is eind vorig jaar getekend.

Regionale samenwerking

De organisaties willen de deskundigheid op het gebied van de combinatie dementie en zeer ernstig probleemgedrag versterken en uitbreiden. De regio voelt zich verantwoordelijk voor het ontwikkelen van passend aanbod voor deze doelgroep en vindt het belangrijk de deskundigheid voor het behandelen van deze cliënten verder te ontwikkelen in de V&V (Verpleging & Verzorging) en thuiszorg in regio Utrecht. Er worden acht regionale plekken beschikbaar gesteld voor tijdelijke opname waar kennis en kunde over deze specifieke doelgroep gebundeld wordt. Na behandeling op de interventie-afdeling keert de cliënt weer terug naar de thuissituatie of naar de zorgorganisatie waar de cliënt verbleef.

Terugkeergarantie

De samenwerkingspartners nemen verantwoordelijkheid met elkaar en geven met het tekenen van de overeenkomst ook een terugkeergarantie af. Dit betekent concreet dat de V&V-organisatie een garantie afgeeft, dat de betreffende cliënt na behandeling op de regionale interventie-afdeling D-ZEP, weer terug kan worden geplaatst naar de ‘eigen’ organisatie. Zij hechten belang aan goede netwerkzorg waarbij de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek het uitgangspunt is.

ZorgSpectrum wordt uitvoerende organisatie

De deelnemende organisaties zijn overeengekomen dat ZorgSpectrum zorgdraagt voor de realisatie van deze afdeling in locatie Vreeswijk (Nieuwegein). Voor deze organisatie en locatie is gekozen vanwege de beschikbaarheid van de ruimte. Door de zorg op een plek te concentreren kan aanwezige kennis en expertise verdergaand ontwikkeld worden. De acht plaatsen zijn niet alleen beschikbaar voor de samenwerkingspartners, maar voor alle inwoners uit de regio. Door de corona crisis is de verbouwing op locatie vertraagd en worden de eerste cliënten verwacht vanaf medio 2021.

foto

ZorgSpectrum opent eigen afdeling voor revalidatie binnen locatie De Hoogstraat

De opening van een nieuwe afdeling van 15 bedden waar verpleeghuiszorg en medisch specialistische revalidatiezorg samengaan, is een nieuwe impuls in de samenwerking tussen zorgorganisatie ZorgSpectrum en revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. De nieuwe afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging is per 2 februari 2021 geopend.

Revalidatietraject op maat
Revalidatie vraagt expertise en maatwerk. Soms zijn mensen die revalidatie nodig hebben vanwege leeftijd of aandoening minder (fysiek) belastbaar. Zij komen dan niet in aanmerking voor intensieve medisch specialistische revalidatie. Voor deze mensen kan het wel waardevol zijn om in de nabijheid van het revalidatiecentrum te verblijven. Met de opening van deze nieuwe afdeling wordt dat mogelijk. Na herstel op de afdeling bij ZorgSpectrum kunnen patiënten naar huis of indien nodig snel hun revalidatie vervolgen bij De Hoogstraat. Of patiënten kunnen, na afronding van het intensieve revalidatietraject bij De Hoogstraat, bij ZorgSpectrum verblijven voordat zij naar huis kunnen. De nieuwe afdeling biedt ruimte aan mensen die zowel binnen als buiten de regio wonen en is in het bijzonder gericht op mensen met een dwarslaesie.

Netwerkzorg bij dwarslaesie\
Jan Willem Meijer, lid raad van bestuur De Hoogstraat, onderstreept de samenwerking: “De Hoogstraat is expertisecentrum op het gebied van dwarslaesierevalidatie. Wij willen voor onze revalidanten voorzien in levensloopbestendige zorg. Met de afdeling van ZorgSpectrum in huis kunnen we daar vanaf nu nog beter in voorzien voor deze doelgroep. En zorgen we daarmee voor de juiste zorg op de juiste plaats.” Vivian Broex, raad van bestuur ZorgSpectrum, is ook verheugd de samenwerking te intensiveren: “Met de start van deze afdeling markeren we de netwerkzorg bij dwarslaesie. We raadplegen in deze samenwerking voortdurend elkaars expertise in de dwarslaesie zorg en geriatrische zorg. Dit heeft een gunstig effect op het revalidatieproces van de patiënt.”

Digibord JMD Dagbehandeling

Digibord voor jonge mensen met dementie bij Het Haltna Huis

ZorgSpectrum heeft op 25 januari een digibord in ontvangst mogen nemen op de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie in Houten. Het bord is een mooie toevoeging aan het ondersteuningsaanbod voor deze doelgroep. De schenking is mogelijk gemaakt door een gift van RotaryClub Houten en Stichting Vrienden van ZorgSpectrum.

In 2019 is bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten een dagbehandeling geopend voor jonge mensen met dementie (JMD). Het gaat dan om mensen die op een relatief jonge leeftijd (jonger dan 65 jaar) te maken hebben met een vorm van dementie. De dagbehandeling biedt een op maat gemaakt programma dat erop is gericht om mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De groep kent een eigen werkwijze omdat deze cliënten vaak nog volop in het maatschappelijk leven staan. Ze hebben vaak een baan en een gezin en soms zijn er nog thuiswonende kinderen. Men vervult verschillende rollen, zoals die van partner, werknemer en ouder.

Meer structuur en activiteiten
Om de JMD dagbehandeling verder inhoudelijk te ontwikkelen is op 25 januari een digibord in gebruik genomen, vergelijkbaar met systemen die al langer worden toegepast in bijvoorbeeld het onderwijs. Specifiek bij deze groep is er veel behoefte aan modernere activiteiten en middelen. Tegelijk zijn mensen ook eerder afgeleid. De ervaring leert dat een digibord voor veel verschillende doeleinden kan worden ingezet. Zo kan het meer structuur in de dag brengen door de planning, activiteiten en aanwezigen weer te geven. Ook kan het gebruikt worden om video’s en muziek af te spelen en zijn er ruime mogelijkheden voor activiteiten. Het scherm kan bijvoorbeeld plat gezet worden, zodat je een tafel hebt waarop je interactieve spellen kunt doen.

Uniek in de regio: JMD woongroep
Sinds oktober is het ook mogelijk dat jonge mensen met dementie wonen in Het Haltna Huis. Dit is uniek omdat meestal de dagactiviteiten stoppen als een cliënt in een woonvorm verblijft. ZorgSpectrum kiest ervoor dat juist deze vaste structuur blijft bestaan: de cliënten bezoeken overdag het dagcentrum en gaan daarna in hetzelfde gebouw naar hun woning.

Met dank aan de gulle gift van RotaryClub Houten en Stichting Vrienden van ZorgSpectrum kan de dagbehandeling voor jonge mensen met dementie zich verder ontwikkelen in het bieden van passende ondersteuning voor deze doelgroep.

IMG 20201211 WA0004

Woonstudio's jonge mensen met dementie geopend in Houten

ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten heeft begin december een speciale woongroep voor jonge mensen met dementie (JMD) geopend in Houten. Naast de al bestaande dagbehandeling, is er nu ook  woonstudio’s voor jonge mensen met dementie.  Wethouder Jan Overweg (gemeente Houten) en Vivian Broex (Raad van Bestuur ZorgSpectrum) hielden het openingswoord, waarna Joos van de Griendt als één van de eerste bewoners de openingshandeling van deze nieuwe afdeling verrichte.

De ondersteuning voor jonge mensen met dementie is volop in ontwikkeling bij ZorgSpectrum. Mensen die op jonge leeftijd (onder de 65 jaar) de diagnose dementie krijgen, hebben andere wensen met betrekking tot wonen dan ouderen met dementie. Zij lopen ook tegen andere problemen aan dan ouderen. Jonge mensen staan vaak nog volop in het maatschappelijk leven. Ze hebben een baan, een gezin en soms zijn er nog thuiswonende kinderen. Hierdoor is de impact van de dementie groot. In 2019 is ZorgSpectrum daarom al begonnen met het aanbieden van dagbehandeling voor deze doelgroep. Dit aanbod wordt nu verder uitgebreid met een woongroep.

Opening
Tijdens het openingswoord sprak wethouder Houten Jan Overweg vol trots over dit initiatief en het belang hiervoor voor jonge mensen met dementie. Via de rode loper werd door Joos van de Griendt het lint doorgeknipt waarmee de toegangsdeur tussen het dagcentrum en het woongedeelte officieel werd geopend. Geestelijk verzorger Thomas Borggrefe droeg een zelfgemaakt gedicht voor over hoe het voelt en wat het met je doet om dementie te hebben. Dit werd door veel mensen herkend en ontroerde enorm.

Wonen en dagbehandeling

De nieuwe woonstudio’s zijn zowel voor bezoekers van de JMD dagbehandeling als voor andere jonge mensen met dementie voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is. Bestuurder Vivian Broex: “Wij hebben met dit initiatief echt oog voor de jonge mensen met dementie. Het is erg belangrijk om goed te luisteren naar het verhaal van de jonge mensen met dementie, hun leven en veelal ook hun sociale netwerk. Deze mensen staan nog volop in het maatschappelijke leven. De dagbehandeling speelt in op hun interesses. Dit geeft een hele bijzonder dynamiek. Bovendien is er veelal een nauwe vertrouwensrelatie vanuit de medewerkers met de familie of het netwerk. Ik ben er enorm trots op dat we deze expertise voor jonge mensen met dementie kunnen bieden. Ook als mensen besluiten om in Het Haltna Huis te gaan wonen, kunnen zij gebruik blijven maken van de dagbehandeling.” 

Logeren
Er zijn in totaal 22 studio’s beschikbaar voor jonge mensen met dementie. Zij wonen in een open setting waar met domotica veiligheid geboden wordt. Naast de woonstudio’s zijn er ook twee studio’s beschikbaar om te logeren. Jonge mensen met dementie kunnen hier tijdelijk verblijven. De logeerperiode kan de mantelzorger helpen om weer even op adem te komen, waardoor het mogelijk is om langer thuis te blijven wonen.  Ook mensen die niet woonachtig zijn in Houten en gebruik willen maken van de dagbehandeling of de woonstudio’s kunnen bij ZorgSpectrum terecht.

Meer informatie? Interesse?
Voor meer informatie over JMD en zorgadvies, kunt u terecht bij de afdeling Klantadvies van ZorgSpectrum. Zij zijn bereikbaar via 030-6575045 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Virtuele rondleiding Ervenstaete

Op 27 oktober vond de virtuele opening plaats van Ervenstaete. Dat deden we met een inhoudelijk webinar met zorgthema's waarbij de samenwerking met o.a. De Hoogstraat aan bod kwam en werd het Topcare-label besproken. Er werd gereflecteerd door inhoudsdeskundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Tot slot was er de formele opening door burgemeester Gilbert Isabella van de gemeente Houten. Wij kunnen ons voorstellen dat ook ú benieuwd bent naar Ervenstaete of graag het webinar wilt terugkijken. Dat kan. Via onderstaande link kunt u ofwel het webinar in het geheel terugkijken. Veel kijkplezier. 

Bent u benieuwd naar het volledige webinar ter gelegenheid van de opening? Klik dan op onderstaand filmpje. 

Wilt u alleen een digitale rondleiding door de locatie? Klik dan op onderstaand filmpje.

 

Marieke Verlaan

Marieke Verlaan benoemd tot lid Raad van Toezicht

In het reglement van de Raad van Toezicht is vastgesteld dat één lid van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen door de Centrale Cliëntenraad. Met veel plezier kondigen wij daarom aan dat met ingang van 1 november 2020 Drs. M.N.E. (Marieke) Verlaan-Snieders is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Vertrek Filia Kramp

In verband met het vertrek van Filia Kramp uit de Raad van Toezicht, ontstond een vacature voor een nieuw lid die op voordracht van de Centrale Cliëntenraad zitting heeft in de Raad van Toezicht. Hiervoor is destijds een wervingsprocedure opgestart.

Kandidaten

De werving was in handen van het Nationaal Register. De afgelopen maanden zijn met beoogde kandidaten gesprekken gevoerd met de selectiecommissies, bestaande uit afvaardigingen van de Centrale Cliëntenraad en de Raad van Toezicht. Uit deze gesprekken kwam ook mevrouw Verlaan naar voren als te benoemen lid.

Benoeming

In een ingelaste vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 28 oktober 2020 heeft de Raad van Toezicht besloten mevrouw Verlaan te benoemen als lid van de Raad van Toezicht met ingang van 1 november 2020.

Ervaring

Mevrouw Verlaan is momenteel werkzaam als kaderhuisarts ouderengeneeskunde bij de HOED (Huisartsen Onder Een Dak) Leonard Springer, maar ook als Medisch Directeur Kcoetz Wijkgerichte Zorg. Zij heeft veel ervaring in innovatieve samenwerking in de eerstelijnszorg en ouderenzorg. Dat zij over leidinggevende kwaliteiten capaciteiten beschikt, bestuurlijke ervaring heeft en een belangrijke schakel kan vormen tussen de verschillende belangen en stakeholders, was een doorslaggevende factor voor haar benoeming.

Wij heten mevrouw Verlaan van harte welkom als lid van de Raad van Toezicht.

Namens de Raad van Toezicht en het Directieteam,

Vivian Broex

footer boog