divider

Samenwerking met Vecht en IJssel aan
'Verpleeghuis van de toekomst'

Met trots laten wij u weten dat wij een samenwerking zijn aangegaan met zorgorganisatie Vecht en IJssel uit Utrecht rondom het ‘Verpleeghuis van de Toekomst’.

Verpleeghuis van de Toekomst

De zorg staat voor een grote uitdaging: het aantal ouderen dat hulp behoeft s­tijgt en opgeleide zorgprofessionals zijn schaars. In de regio Utrecht is dat zeker ook het geval! We willen ons graag onderscheiden. Vecht en IJssel en ZorgSpectrum hebben daarom een visie ontwikkeld om samen toekomstbestendige zorg te realiseren voor ouderen en kwetsbaren.
Hierin werken we samen aan het ‘Verpleeghuis van de toekomst’, een vorm van verpleeghuiszorg waarin zorgtechnologie maximale ondersteuning biedt aan cliënten (bewoners) én zorgprofessionals. 

Zorgtechnologie

Zowel ZorgSpectrum als Vecht en IJssel gaan in een van hun locati­es zoveel mogelijk zorgtechnologie inzetten en ook een ‘ontwerpstudio’ inrichten. Hier evalueren de zorgprofessionals de technische toepassingen en werken ze aan nieuwe innova­tieve oplossingen. De organisati­es trekken samen op en wisselen ervaringen uit, met als doel dat er meer én sneller kennis is over wat goed werkt in de prak­tijk. Bij onze beide organisa­ties wordt er gewerkt met innovati­es gericht op licht, geluid en visus voor het bevorderen van sfeer, beleving en beweging bij bewoners. Ook wordt er gebruik gemaakt van slimme sensoren.

De twee onderstaande zorglocaties treden voor nu naar buiten met de titel “Verpleeghuis van de Toekomst”:

  • Vecht en IJssel in hun bestaande locatie Lieven de Key (Utrecht)
  • ZorgSpectrum bij de in oktober te openen locatie De Kuifmees (Nieuwegein)
    Het gaat hier om één afdeling binnen de locatie.

Voordelen

Door de inzet van zorgtechnologie worden zorgprofessionals ondersteund in het werk en is er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg. Persoonsgerichte zorg gaat om het écht leren kennen van een bewoner en zorg bieden die is afgestemd op de persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. De zorgprofessional weet wie iemand is en wat ervoor nodig is om iedere bewoner een gelukkig en veilig gevoel te geven. Voor bewoners betekent dit meer eigen regie en vrijheid en is er meer aandacht voor persoonlijke behoeften en wensen.

Wilt u meer weten over zorg en ondersteuning in De Kuifmees? Neem dan contact op met afdeling Klantadvies via telefoonnummer 030-6575045.
Interesse om te werken in De Kuifmees? Er zijn volop vacatures. Kijk op www.werkenbijzorgspectrum.nl.

Bronia

Benoeming mevrouw B.F.L. Vermaas - van de Bilt tot Raad van Toezicht

Het doet ons genoegen jullie te laten weten dat mevrouw B.F.L. (Bronia) Vermaas - van de Bilt CBM / RVGME per 1 juni 2021 is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Wij heten haar van harte welkom!

Eerder lieten we jullie weten dat Janneke van Vliet de voorzittersfunctie van de Raad van Toezicht heeft overgenomen van Erik van Schie. Hierdoor ontstond er een vacature. Samen met het bureau Nationaal Register is de wervingsprocedure afgerond. 

Met haar langdurige ervaring als toezichthouder en directielid, in zowel de zorg- als corporatie sector, is Bronia een waardevolle aanvulling in de Raad van Toezicht. De komende periode zal zij met verschillende collega’s kennismaken.

Vivian Broex
Raad van Bestuur

ZorgSpectrum draagt hulp bij het huishouden over aan Vierstroom Hulp Thuis

ZorgSpectrum en Vierstroom Hulp Thuis gaan hun samenwerking verstevigen. Zij hebben deze intentie voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. ZorgSpectrum heeft het voornemen  circa 350 cliënten, die nu hulp bij het huishouden ontvangen, over te dragen aan Vierstroom Hulp Thuis. Cliënten behouden hun vaste hulp: ook de arbeidsovereenkomsten van 65 medewerkers worden overgenomen door Vierstroom Hulp Thuis.

De hulp bij het huishouden wordt op dit moment geleverd in de regio’s Houten en Nieuwegein en wordt onder andere vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gefinancierd. Als het voorgenomen besluit door de NZa wordt goedgekeurd, zal de overdracht officieel bekrachtigd worden.

Vierstroom Hulp Thuis – specialist in ondersteuning thuis
ZorgSpectrum heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld in specialistische ondersteuning van cliënten in zowel de thuissituatie, alsook in een nieuwe vorm van wonen of gedurende een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld revalidatie). In elke fase is er vaak sprake van een vorm van zorg en verpleging en in mindere mate uitsluitend van hulp bij het huishouden. Vanuit het perspectief “de juiste zorg op de juiste plek” werkt ZorgSpectrum samen met veel partijen. Zo ook met Vierstroom Hulp Thuis. Zij zijn gespecialiseerd in laagcomplexe basiszorg in huis, terwijl ZorgSpectrum zich steeds meer richt op specialistische zorg. Er is daarom de samenwerking gezocht met Vierstroom Hulp Thuis om de ondersteuning voor hulp bij het huishouden over te dragen.

Cliëntbelang voorop
De keuze voor Vierstroom Hulp Thuis is voor ZorgSpectrum een logische stap. Directeur Margot Gerrits van het bedrijfsonderdeel Bij u thuis: “Het cliëntenbelang staat voorop. Wij zien dat de hulpen bij het huishouden vaak al jaren bij de cliënt thuis komen. Zij zijn een vertrouwd gezicht en er is een sociale band ontstaan. Voor zowel de cliënten als voor onze medewerkers is het essentieel dat de opgebouwde relatie kan worden voortgezet.”

Verheugd
Ook Vierstroom Hulp Thuis is blij met de samenwerking. Directeur Anne ter Steege: “Wij herkennen de wens van cliënten om een vertrouwd gezicht in huis te hebben. Dat is ook prettig voor de medewerkers. We blijven dit zeker bieden en wij kijken ernaar uit om de nieuwe collega’s van ZorgSpectrum te verwelkomen. Zij behouden dezelfde arbeidsvoorwaarden en nemen ook hun dienstjaren mee. Samen met hen willen we blijvend een goede ondersteuning bieden voor de klanten in Nieuwegein en Houten.”

Zorg en dienstverlening
ZorgSpectrum blijft nog wel de zorgondersteuning aanbieden, zoals alle vormen van wijkverpleging. Ook de intensieve begeleiding gedurende de periode van toenemende dementie blijft gehandhaafd. Gerrits: “Juist op het gebied van specialistische zorg willen wij de cliënt en hun mantelzorgers blijven ondersteunen. Daar ligt onze kracht.”

Zorgspectrum 1

Podcasts zijn niet meer weg te denken uit het medialandschap. Je hebt ze in allerlei soorten en maten: van true crime tot wetenschapscolleges en van komedie tot actualiteiten. Ook ZorgSpectrum heeft vanaf heden een podcast – ZorgSpectrum de podcast. De eerste aflevering is de aftrap van een serie waarbij we de luisteraar meenemen op de weg naar het behalen van het Topcare predicaat.

In de podcast gaat Robert Spruit (manager zorg en welzijn bij locatie Ervenstaete en projectleider van Topcare binnen ZorgSpectrum) in gesprek met interessante gasten over ontwikkelingen rondom Topcare.

Wat is Topcare?

Topcare is een netwerk van toporganisaties in de ouderenzorg die excellente zorg willen bieden door wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te brengen, door bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en daarin van elkaar te leren. De wens om dit predicaat te behalen, past goed bij ZorgSpectrum. We zijn een ambitieuze organisatie waar wetenschap al lange tijd hoog in het vaandel staat. We doen graag mee met wetenschappelijke onderzoeken om de kwaliteit van zorg voor cliënten beter te maken.

De eerste aflevering

Onlangs is de eerste aflevering opgenomen. Hiervoor zaten Regina Falck (directeur Behandeling en expertise en Klant en marktontwikkeling bij ZorgSpectrum) en Jonneke Kroes (fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper bij ZorgSpectrum) aan tafel bij Robert. In deze eerste podcast geven ze antwoord op vragen als: Waarom zijn we aan de slag gegaan met Topcare? Op welk onderwerp gaan we Topcare leveren? Hoe implementeren we dit op de werkvloer? Wat is er nodig om het Topcare predicaat te behalen?

Waar is de podcast te beluisteren?

ZorgSpectrum de podcast is te beluisteren via Spotify.

Informatievideo over samenwerking De Hoogstraat Revalidatie 

Begin dit jaar openden we een nieuwe afdeling voor de (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging van mensen met een dwarslaesie of hersenletsel. Op deze afdeling gaan verpleeghuiszorg (ZorgSpectrum) en medisch specialistische revalidatiezorg (De Hoogstraat) samen. Nieuwsgierig naar de opening en de samenwerking? Bekijk dan onderstaand het informatieve filmpje. 
De kracht van de samenwerking verwoordt collega Eugénie van ZorgSpectrum: “Net werkte ik met een Hoogstraat-collega. Zij gaf mij tips voor bedligging en die kon ik gelijk doorvoeren. Ik merk dat dit goed werkt voor onze revalidanten. Dat is echt van grote meerwaarde."

jaarbeeld2020
Jaarbeeld 2020 staat online

Een nieuwe revalidatielocatie, een woongroep voor jonge mensen met dementie, de uitbreiding van Vertrouwd thuis…

Dat én meer presenteren wij met trots in het Jaarbeeld van 2020.
Klik hier om een kijkje te nemen.

2020 was een bewogen jaar. Corona had en heeft veel impact op ons allemaal. We kregen te maken met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid. Te midden daarvan ontwikkelden we ons verder als organisatie. We hebben diverse inspanningen verricht om onze visie op zorg inhoud te geven. Samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. En met de waardevolle adviezen van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Zorg Advies Raad en de Raad van Toezicht. De belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar kunt u lezen in het Jaarbeeld.

U vindt de informatie achter de illustraties op de homepage. Ook kunt u het uitklapmenu rechts bovenin of het menu onderaan gebruiken om te navigeren naar de pagina’s.

We wensen u veel leesplezier!

footer boog