divider

Vrienden van ZorgSpectrum

De stichting ZorgSpectrum Vrienden zet zich in om het leven van cliënten van ZorgSpectrum in het algemeen aangenamer te maken. De stichting doet dat door het financieren van activiteiten en zaken waarvoor geen andere financieringsbron beschikbaar is.

Projecten en activiteiten ZorgSpectrum Vrienden financiert verschillende projecten die veelal gericht zijn op het bieden van ontspanning en recreatie. Voor alle cliëntgroepen van ZorgSpectrum kan gevraagd worden om financiële ondersteuning die niet op een andere manier kunnen worden gefinancierd.

De actuele projecten waarvoor de stichting middelen zoekt, zijn te vinden op de website www.vriendenvanzorgspectrum.nl

footer boog