divider

Client LD20160623 459 webBanner

IVVU

De IVVU is de vereniging van Instellingen voor Verpleging en Verzorging in Utrecht. Bij de IVVU zijn de ouderenzorgorganisaties in de regio Utrecht aangesloten, waaronder ZorgSpectrum. De IVVU behartigt hun collectieve belangen. Dit betekent dat de IVVU de landelijke en/of regionale ontwikkelingen probeert te beïnvloeden, waardoor voorwaarden worden gerealiseerd, zodat de leden van de IVVU hun maatschappelijke functie kunnen vervullen.
De IVVU is op regionaal niveau vertegenwoordigd in tal van overlegorganen, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Met onder meer zorgvragers, zorgkantoor, andere zorgaanbieders (bijvoorbeeld thuiszorg), overheden (provincie en gemeenten), stichtingen welzijn ouderen en huisartsen proberen we tot afspraken te komen over de inrichting van de ouderenzorg in de regio.

logo ivvu

footer boog