divider

Wijkverpleging gesprek LD20160623 121 webbanner

ActiZ

ZorgSpectrum is lid van de ActiZ. ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg en behartigt de gemeenschappelijke belangen van haar leden. ActiZ creëert randvoorwaarden voor het ondernemerschap van aanbieders in verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.

actiz logo nieuw 2020

footer boog