divider

ZorgspectrumHaltnaSoos HR MG 0100Banner

Cliënttevredenheid

Onderzoek cliënttevredenheid

Een keer per twee jaar voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit. Deze cliëntenraadpleging (Consumer Quality Index, ofwel CQ-meting) is medio 2015 uitgevoerd voor alle locaties en Zorg Thuis. ZorgSpectrum laat dit onderzoek uitvoeren door een onafhankelijk extern bureau. De resultaten van deze metingen kunt u vinden op www.kiesbeter.nl. Gemiddeld krijgen onze verpleeg- en verzorgingshuizen van de cliënten het rapportcijfer 7,9. De verzorgenden en verpleegkundigen krijgen gemiddeld een 7,9. Bij ZorgSpectrum Bij u thuis zijn deze cijfers 8,4 resp. 8,5. Goede cijfers die ook nog voldoende ruimte, uitdagingen en inspiratie bieden voor verdere verbeteringen. Ieder locatie of eenheid maakt op basis van de eigen uitkomsten verbeterplannen. Daarnaast is in samenspraak met de centrale cliëntenraad een aantal verbeterplannen opgenomen in het jaarplan.

Laat het ons weten

heeft u een klacht, verbetersuggestie of compliment? Wij horen dat graag! U kunt hiervoor (eventueel anoniem) het formulier ' document Compliment, klacht of verbetersuggestie (51 KB) ' invullen. Hartelijk dank!

Waardering op Zorgkaart Nederland

U kunt uw mening over onze zorg geven via Zorgkaart Nederland, een onafhankelijkewaarderingswebsite voor de zorg. Deze site is in samenwerking met de patiëntenfederatie NPCF ontwikkeld en u kunt er online uw mening geven op een aantal criteria, zoals de behandeling, accommodatie, medewerkers, etc.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl ZorgSpectrum is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering


Spiegelgesprekken

Uw mening telt! Wij zijn gestart met het organiseren van zgn. spiegelgesprekken. Cliënten vertellen tijdens een spiegelbijeenkomst hun ervaringen over de dienstverlening van ZorgSpectrum. Medewerkers zijn dan wel aanwezig, zij luisteren actief, maar gaan niet in discussie. Veel verbetersuggesties komen daarmee aan het licht waarmee we de dienstverlening kunnen verbeteren. De eerste resultaten laten zien dat we deze gesprekken frequenter gaan organiseren.

footer boog