divider

Client dhr Kraaijkamp LD20160623 133 WEBBanner

Cliëntenraad

Binnen Zorgspectrum heeft elke bedrijfseenheid een eigen cliëntenraad. Uit elke cliëntenraad worden vertegenwoordigers gekozen die eveneens zitting hebben in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR heeft tot taak om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen, voor zover deze zijn overgedragen door de cliëntenraden. Elke raad is aangesloten bij het LOC, de Landelijke Organisatie Cliëntenraden.

De CCR overlegt 6 á 7 keer per jaar met de Raad van Bestuur. Iedere raad voert overleg met de manager van de betreffende bedrijfseenheid.

Samenstelling Centrale Cliëntenraad Informatie over de CCR

Naam

Vertegenwoordiger vanuit de bedrijfseenheid

De heer J.A.M. van den Berg

onafhankelijk voorzitter

De heer H.M.E.J. van de Leur 

ZorgSpectrum Bij u thuis

De heer H.A.M. Tomas

ZorgSpectrum Bij u thuis

Mevrouw M.J.H. Barberio

ZorgSpectrum Tijdelijk bij ons

Mevrouw A. ten Hove

ZorgSpectrum Tijdelijk bij ons

Mevrouw N. de Koning

ZorgSpectrum Nieuw thuis

Indien u meer informatie wenst over het werk van de CCR, dan kunt u hiervoor terecht bij het secretariaat van de CCR, Esseline Braakhekke, telefoonnummer 030-6007140 of per e-mail: cliëntenraad@zorgspectrum.nl

Wist u dat er een vacature is voor de functie van 'Lid Raad van Toezicht?'

Ook de CCR draagt leden voor. Dit betreft een toezichtslid met een specifiek zorgprofiel en daarmee ervaring in de gezondheidszorg. Het is belangrijk dat het toezichtslid kan meedenken vanuit cliëntenperspectief. Heeft u interesse? Klik hier voor de vacature.

footer boog