divider

Directeur Nieuw thuis Marco van Reenen 2 WEB

Bestuur

Het doel van het besturingsproces is te waarborgen dat de missie en de visie, het doel van de organisatie wordt gerealiseerd, met behoud van de continuïteit van het bedrijf. ZorgSpectrum is een organisatie met een maatschappelijke opdracht en met een sterk lokale verankering in het werkgebied. Motiveren van medewerkers en collega's om persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen vinden we steeds belangrijker in een organisatie waarin vele mensen borg staan voor goede en veilige zorg.

Marco van Reenen  
Raad van Bestuur a.i.

 

footer boog