divider

Desiree Potters

Zorgspectrum HaltnaHuis HoutensErf LR MG 0433Desiree Potters werkt nu zo'n 5 jaar met veel plezier op de dagverzorging/dagbehandeling van ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis. Haar belangrijkste motivatie voor het werken bij deze afdeling, is het geven van aandacht en steun aan cliënten. Desiree: "In de afgelopen tijd heb ik echt een band opgebouwd met veel cliënten. Ik word veel betrokken bij hun sociale leven, maar andersom doe ik dat zelf ook. Dan ontstaat zo'n band op een natuurlijke manier. Naast de ontspanning die we bieden, vind ik ook de signaalfunctie een belangrijk onderdeel van mijn werk. Wij zien snel of een cliënt méér ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld als de cliënt ook een behandelfunctie nodig heeft. Daarin kunnen wij dan een rol spelen om die zorg ook daadwerkelijk te gaan aanvragen. Partners of familie zien niet altijd dat hun naaste eigenlijk méér zorg nodig heeft dan nu wordt geboden. Wij signaleren dat vaak sneller en kunnen daarin dan bemiddelen en hier uitvoering aan geven tijdens de dagbehandeling. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan het lopen of ADL-training (algemene dagelijkse levensverrichtingen). Niets moet, maar alles mag. Dat maakt de dagverzorging heel laagdrempelig en komen veel cliënten met plezier."

footer boog