divider

Financiering LD20160629 063 webBannerFinanciering

Wet langdurige zorg

Zorgorganisaties krijgen geld van de Rijksoverheid. Dat is geregeld in de Wet langdurige zorg. U betaalt wel een eigen bijdrage voor de zorg die u krijgt in de organisatie. Deze wordt door een onafhankelijke organisatie aan u gevraagd (het CAK). Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn (www.hetcak.nl). De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.
Voor veel producten en diensten in een zorglocatie of verpleeghuis hoeft u niets bij te betalen. Voor producten en diensten die niet medisch noodzakelijk zijn, moet u soms wel bijbetalen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Ook de gemeenten maken afspraken met zorgorganisaties over het leveren van zorg en dienstverlening. Zoals huishoudelijke ondersteuning en dagbesteding. Deze zorg vergoeden de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt door een onafhankelijke organisatie aan u gevraagd (het CAK). Op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage ongeveer zal zijn (www.hetcak.nl). De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk.

Zorgverzekeringswet

Als u gebruik maakt van zorg en behandeling die valt onder de Zorgverzekeringswet, betaalt u een eigen risico als u gebruik maakt van zorg uit het basispakket.
Het eigen risico bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.

Ieder jaar maken wij opnieuw afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over de kosten die zij aan ons vergoeden voor de zorg die wij leveren. Met deze zorgverzekeraars sluiten wij dan overeenkomsten voor het komende jaar. Dit betreft de wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, paramedische zorg in de eerstelijn en de geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen.

Voor 2023 hebben wij met bijna alle zorgverzekeraars afspraken kunnen maken. Dit geldt voor Achmea/Zilveren Kruis, VGZ, ONVZ, Menzis, CZ, DSW, ASR, Zorg en Zekerheid en Eucare. Het contract dat ZorgSpectrum met deze zorgverzekeraars heeft geldt ook voor de labels die bij deze verzekeraar horen. 
Alleen met Eno (Salland, ZorgDirect en HollandZorg) heeft ZorgSpectrum voor 2023 géén overeenkomst gesloten, vanwege het zeer kleine marktaandeel in onze regio.  Bent u bij deze zorgverzekeraars verzekerd. Neem dan eerst contact op met uw verzekeraar over eventuele vergoeding van kosten. Ook kunnen zij u vertellen met welke zorgaanbieders zij wel afspraken hebben gemaakt.

Bij de downloads hiernaast vindt u een infographic van www.zorgwijzer.nl met daarop alle zorgverzekeraars.

Vergoedingen basisverzekering en aanvullende verzekeringen

Met de basisverzekering bent u onder meer verzekerd voor huisartsenzorg, beperkte tandheelkundige hulp, sommige geneesmiddelen, medisch-specialistische zorg en sommige hulpmiddelen. Vanuit aanvullende verzekeringen vergoeden verzekeraars onder meer: alternatieve geneeswijzen, brillen en contactlenzen, bepaalde tandheelkundige hulp, fysiotherapie en regelmatig ook preventieve cursussen.

footer boog