Voorwoord
Samen is écht meer mogelijk
Beste lezer,

Fijn dat u dit Jaarbeeld opent en nieuwsgierig bent naar wat er bij ZorgSpectrum is gebeurd in 2021. Graag nodig ik u namens alle collega’s uit om een kijkje te nemen.

Evenals 2020, zal 2021 de geschiedenis ingaan als corona-jaar. Met veel betrokkenheid en passie en door écht met elkaar samen te werken, is het ons gelukt om het coronavirus in de verschillende fases het hoofd te bieden.

Ook wisten we vol vertrouwen en met enthousiasme vernieuwingen en verbeteringen door te voeren. Zo gaven we nader vorm en inhoud aan persoonsgerichte zorg, realiseerden we de nieuwe locatie De Kuifmees en startten we met het Topcare initiatief voor de Geriatrische revalidatiezorg.

Dit alles doen we niet alleen. Door met elkaar te kijken naar mogelijkheden en daarop in te spelen, werken we aan de beste ondersteuning dichtbij de klant. Samenwerking met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving is voor ons van onschatbare waarde. En ook de adviezen van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Zorg Advies Raad en de Raad van Toezicht zijn hierbij zeer waardevol. Samen is echt meer mogelijk!

In dit Jaarbeeld leest u de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar, bekeken vanuit vier perspectieven. Met het principe Oog voor u leren we cliënten kennen en kijken we, samen met hun naasten, hoe we kunnen aansluiten bij hun wensen. Met Oog voor jou richten we ons op collega’s en hebben we aandacht voor werkplezier. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ons huis op orde is, zodat we continu kunnen werken aan kwaliteit en veiligheid als basis van goede zorg - Oog voor de organisatie. En dat we als professionele zorgorganisatie voortdurend inspelen op behoeftes vanuit de samenleving – Oog voor de samenleving.

Ik wens u veel leesplezier.

Vivian Broex
Raad van Bestuur
Lees verder
Volgende pagina