Oog voor de samenleving
samen met het netwerk en de samenleving
ZorgSpectrum wil als professionele zorgorganisatie voortdurend afstemmen op en aansluiten bij wat nodig is voor de (toekomstige) cliënt. Dat doen we sámen met het eigen netwerk van de cliënt en de samenleving. ZorgSpectrum draagt bij aan vitale en zelfvoorzienende gemeenschappen. We richten ons op de samenwerking in de regio om zo de caring community mede vorm te geven.
Tijdens Covid-19
In 2020 opende bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis een regionale cohort-afdeling voor covid-19 patiënten. Eind oktober 2021 sloten we de afdeling. Er lagen op dat moment geen cliënten. Een maand later liep het aantal besmettingen weer zo fors op dat we opnieuw een covid-unit opzetten. Ditmaal in locatie De Geinsche Hof.
Simone Abrahams, specialist ouderengeneeskunde (Samen – september 2021)
“De D-ZEP interventieafdeling is uniek in de regio. Het is heel fijn dat we dit initiatief samen met andere regionale aanbieders zijn gestart. Jaren was er geen mogelijkheid voor opname van deze groep cliënten.”
Ontwikkelingen in 2021
Passende oplossingen voor cliënten
Afgelopen jaar hebben we de dienstverlening voor jonge mensen met dementie uitgebreid, een regionale interventieafdeling geopend voor mensen met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) en zijn we gestart met een afdeling voor geriatrische revalidatie voor mensen met een dwarslaesie. De ondersteuning voor deze drie doelgroepen was niet of beperkt aanwezig in de regio. Hiermee draagt ZorgSpectrum dus bij aan passende oplossingen voor cliënten in een ontwikkelende samenleving.
Daarnaast kijken we naar manieren om nu en in de toekomst langdurige zorg te kunnen blijven bieden met de uitdagingen waar we voor staan (toenemend aantal ouderen met een zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt). Een mooi voorbeeld hiervan is Vertrouwd thuis, een zorgdienst waarmee we verpleeghuiszorg aan huis bieden zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Eind 2021 hebben we een manager aangesteld om alle aandacht te richten op de verdere ontwikkelingen van deze vorm van VPT (volledig pakket thuis).

Zo lang mogelijk thuis wonen is echter slechts een van de puzzelstukjes. Met de woonzorgopgave die er ligt, moeten we ook kijken naar intramurale oplossingen. Afgelopen najaar zijn de eerste bewoners verhuisd naar onze nieuwe locatie De Kuifmees in Nieuwegein. Hier is een verdieping ingericht als Verpleeghuis van de toekomst, een vorm van verpleeghuiszorg waarbij zorgtechnologie maximale ondersteuning biedt aan cliënten én zorgprofessionals.
verpleegzorg bij mensen thuis
Samenwerkingen
Voor het vormgegeven van zorgdiensten werken we met verschillende partijen samen. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden.
  • Voor de doelgroep jonge mensen met dementie werken we samen in de keten en zijn we lid van het daarbij behorende landelijke ketennetwerk.
  • De D-ZEP afdeling is een samenwerking tussen zorgorganisaties uit de regio – Altrecht, AxionContinu, Careyn, De Rijnhoven, Huisartsen Utrecht Stad, QuaRijn en ZorgSpectrum – en zorgkantoor Zilveren Kruis.
  • Voor de revalidatie voor mensen met een dwarslaesie werken we samen met De Hoogstraat Revalidatie. De afdeling van ZorgSpectrum is gevestigd in het Utrechtse revalidatiecentrum, waardoor zowel de expertises van De Hoogstraat als van ZorgSpectrum onder één dak zitten.
  • Rondom het ‘Verpleeghuis van de toekomst’ zijn we een samenwerking aangegaan met collega-zorgorganisatie Vecht en IJssel. We trekken samen op en wisselen ervaringen uit met betrekking tot de inzet van zorgtechnologie, met als doel dat er meer én sneller kennis is over wat goed werkt in de praktijk.
  • Tot slot werken we samen met QuaRijn die net als ZorgSpectrum het Topcare label wil behalen. De gezamenlijke Topcare scholing verloopt goed en de onderzoeksagenda’s zijn op elkaar afgestemd.
Jonneke Kroes, fysiotherapeut en gezondheidswetenschapper (Samen – september 2021)
“We zijn samen met QuaRijn op zoek naar een lector of hoogleraar die met ons meekijkt tijdens de onderzoeken, die ons hierin nog verder kan scholen en die ons van waardevolle informatie kan voorzien.”
Duurzaamheid
ZorgSpectrum is bezig met het verduurzamen van de zorg om bij te dragen aan een beter milieu. We zijn onder meer bezig met afvalpreventie, afvalscheiding, duurzaam energieverbruik en een gezonde leefomgeving. Op locatie De Kuifmees is dit najaar een pilot gestart waarbij GFT-afval en plastic gescheiden wordt ingezameld. Deze pilot is onderdeel van het traject om het Greendeal certificaat zilver te behalen.
Lees verder
Volgende pagina