Oog voor de organisatie
huis op orde
We vinden het belangrijk dat ons ‘huis’ op orde is. Hiermee bedoelen we het continu werken aan kwaliteit en veiligheid als basis van goede zorg. We vinden het belangrijk dat de dienstverlening van de ondersteunende afdelingen bijdraagt aan het ‘ontzorgen’ van de professionals die de cliënt en zijn/haar naasten ondersteunen.
Tijdens Covid-19
Het operationeel coronateam is minimaal een keer per week samengekomen om alle ontwikkelingen bij te houden, om landelijke maatregelen te vertalen naar onze organisatie en om cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers hierover te informeren via brieven, vlogs en websiteberichten.
Samen – december 2021
“Het doel van kwaliteit in de zorg is de meest optimale zorg bieden die is afgestemd op de cliënt. Om dit te kunnen doen, moet zorg veilig, effectief, efficiënt, gelijkwaardig en persoonsgericht zijn.”
Processen optimaliseren
Bij veel afdelingen stond afgelopen jaar het optimaliseren van (werk)processen op de agenda.
Een aantal voorbeelden: 
  • ICT heeft een start gemaakt met het project ‘Samen verbeteren’ om te kunnen voldoen aan vragen van de werkvloer en om onderlinge samenhang tussen applicaties te optimaliseren en vervolgens te borgen.
  • Bij de financiële administratie zijn meer processen in geautomatiseerde workflows ingericht.
  • Dankzij de inzet van de HACCP-app (voedselveiligheid) en de digitalisering van het Safety register (gebouwveiligheid) kon een administratieve verlichting gerealiseerd worden bij de afdeling Gastvrijheid en service.
  • Er is bij de afdeling Klant en marktontwikkeling een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt bij het gebruik van data uit onze cliëntdossiers bij het rapporteren over, en verbeteren van, zorg- en behandelprocessen.
  • Het medisch secretariaat en klantadministratie hebben een eerste stap gezet om alle losse roosters voor verschillende taken van de artsen te integreren binnen het roosterpakket.
  • En tot slot is de afdeling HR Services ingericht als centrale vraagbaak voor medewerkers en managers.
Kwaliteit zichtbaar maken
We hechten grote waarde aan het zichtbaar maken van kwaliteit. We toetsen jaarlijks onze processen (ISO-audit) en vragen cliënten en mantelzorgers naar hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening. Zo krijgen we inzicht in wat goed gaat en wat verbetering nodig heeft.

In het uitgebreide Kwaliteitsverslag is meer te lezen over hoe ZorgSpectrum werkt aan kwaliteit. 
Bekijk het Kwaliteitsverslag
Lees verder
Volgende pagina