Oog voor jou
werkplezier telt!
Werkplezier telt! Dat is ons motto voor de komende jaren. We hebben oog voor onze medewerkers, zodat zij met plezier naar hun werk gaan. Ook in een moeilijk jaar als 2020 vinden we het belangrijk om hier aandacht voor te hebben.
Tijdens Covid-19
De lockdown had niet alleen op cliënten een enorme impact maar ook op medewerkers. Voor velen overheersten gevoelens van onzekerheid en angst, onder andere door wisselende en soms ook tegenstrijdige informatie. Dit speelde niet alleen bij de medewerkers, maar ook bij de achterban van medewerkers die in de frontlinie werkten.
de enorme impact van Covid-19
Verpleegkundige Gera van Kouterik in magazine Samen september 2020
“Het is heel lastig uit te leggen wat we emotioneel hebben meegemaakt als team. Mijn zoon van 14 heeft nog nooit zo vaak gevraagd ‘Mam gaat het wel goed met je?’”
Het Omdenkteam werd in het leven geroepen om kwaliteit van werken voor medewerkers in deze nieuwe situatie te versterken. Met dit multidisciplinair samengestelde Omdenkteam brachten we expertise uit alle onderdelen van de organisatie samen. En konden we voortvarend oplossingen bedenken én uitvoeren, onder andere het ‘Oog voor jou’ ondersteuningsplan en een 24-uurs beschikbare hulplijn. 

In juni 2020 keken we organisatiebreed terug op de crisisperiode door middel van een enquête. Na evaluatie bleken de positieve punten: de debriefing voor collega’s, de grote saamhorigheid en goede multidisciplinaire afstemming van het Operationeel Crisis Team. Als verbeterpunten werden de beschikbaarheid van materialen, testen en de zorgen rond de personele roosters genoemd. 

We hadden ook oog voor de achterban van medewerkers. Mede dankzij de steun van hun naasten konden onze collega’s hun werk blijven doen. Om onze waardering hiervoor extra te benadrukken, hebben we hen bedankt met een cadeaubon.
Ontwikkelingen in 2020
Project Digivaardig
Het project Digivaardig is in 2020 gestart en succesvol afgerond. Het project had als doel het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers. Er is een team van digicoaches gevormd om medewerkers (digistarters) te coachen bij het werken met een laptop of pc en om hen te ondersteunen bij het werken met verschillende applicaties, zorgdomotica en robotica.
Optimalisatie planning Nieuw thuis
Er is een handboek planning voor de medewerkers van Nieuw thuis geschreven. In dit handboek zijn uniforme processen en rollen rondom de planning eenduidiger beschreven en aangepast. Alle medewerkers van Nieuw thuis hebben een presentatie gehad over het handboek. De verdere implementatie en borging van deze nieuwe werkwijze vindt plaats in 2021.
Leerteams
In 2020 zijn in locatie De Geinsche Hof en in de wijkzorg in Nieuwegein leerteams van start gegaan. Een leerteam bestaat uit studenten van de opleidingen voor Verpleegkundige en Verzorgende en ervaren zorgmedewerkers die hen coachen. Met leerteams investeren wij in het opleiden van kundige professionals voor de toekomst. Aangemoedigd door het succes van deze teams starten we januari 2021 met drie nieuwe leerteams.
leerteam
Behoud van medewerkers
Naast het werven van nieuwe medewerkers hebben we afgelopen jaar veel aandacht gehad voor het behoud van collega’s. We hebben oog voor de talenten en de ontwikkelbehoefte van collega’s, waardoor een flink aantal collega’s zich konden specialiseren, doorgroeien naar o.a. een leidinggevende rol, of doorstroomden naar een andere bedrijfseenheid. In het nieuw vormgegeven jaargesprek voeren we het goede gesprek met elkaar over de behoefte aan ontwikkeling voor nu en de toekomst. We willen samen een vitale werkomgeving creëren, waarin we inzetten op het voorkomen van verzuim en goede begeleiding bieden naar herstel. Ook hebben collega’s met elkaar op papier gezet wat de kernwaarden Samen, Professioneel en Betrokken betekenen in het werk, welk gedrag daarbij hoort om als persoon en als team de beste zorg aan onze cliënten te kunnen bieden.
Lees verder
Volgende pagina