Oog voor de samenleving
samen met het netwerk en de samenleving
ZorgSpectrum wil als professionele zorgorganisatie voortdurend afstemmen en aansluiten bij wat nodig is voor de (toekomstige) cliënt. Dat doen we sámen met het eigen netwerk van de cliënt en de samenleving. ZorgSpectrum draagt bij aan vitale en zelfvoorzienende gemeenschappen. We richten ons op de samenwerking in de regio om zo de caring community mee vorm te geven.
Tijdens Covid-19
In locatie Het Haltna Huis hebben we een cohortafdeling gerealiseerd voor ouderen uit de regio met een coronabesmetting. Deze samenwerking is tot stand gekomen met de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de VRU (veiligheidsregio Utrecht). Vanuit deze instanties is berekend hoeveel plaatsen in de provincie extra nodig waren voor mensen met een coronabesmetting. ZorgSpectrum zag het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier een bijdrage aan te leveren.
Verpleegkundige Arianne Brouwer
in magazine Samen september 2020
“Ik werk op de revalidatie/corona-afdeling in Het Haltna Huis. Niemand in de zorg had nog ervaring met coronacliënten. In korte tijd moesten we ons veel informatie eigen maken over het ziektebeeld en over de inzet van beschermingsmiddelen.”
Ook hebben we de GGD tweemaal gevraagd om met ons mee te kijken of wij de zaken op het gebied van hygiëne en infectiepreventie op orde hadden. Voor zowel de GGD als voor ons was het nieuw om een kijkje in de eigen keuken te geven en voor beiden was het van waarde.
Ontwikkelingen in 2020
De vraag naar zorg en ondersteuning in (tijdelijke) woonvoorzieningen, of de mogelijkheid om te revalideren en te herstellen in de regio blijft toenemen.
  • Locatie Vreeswijk blijft daarom langer open, onder andere om in 2021 een behandelafdeling te gaan bieden voor mensen met dementie en zeer ernstige gedragsproblematiek (D-ZEP).
  • Sinds oktober hebben de eerste cliënten hun intrek genomen in onze nieuwe revalidatie- en herstellocatie Ervenstaete. De revalidatieafdeling van locatie Het Haltna Huis is verplaatst naar Ervenstaete en in Het Haltna Huis wordt nu een woonplek geboden voor jonge mensen met dementie. We hopen het gat in woonvoorzieningen voor deze doelgroep zo te kunnen dichten.
  • Begin 2021 start ZorgSpectrum een afdeling voor (geriatrische) revalidatie, verpleging en verzorging van patiënten met een dwarslaesie binnen De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht. Hiermee wordt voor patiënten een passend aanbod van zorg gedaan op het juiste moment, op de juiste plek. De Hoogstraat Revalidatie en ZorgSpectrum tekenden hiervoor in oktober een samenwerkingsovereenkomst.
  • Daarnaast kijken we naar alternatieve manieren om langdurige zorg te kunnen bieden. Vertrouwd thuis is hiervan een mooi voorbeeld. Hiermee leveren we verpleegzorg bij mensen thuis. Na een succesvolle start in Houten in 2019 bieden we deze zorgdienst sinds 2020 ook aan in Nieuwegein en Vianen.
verpleegzorg bij mensen thuis
Lees verder
Volgende pagina