Oog voor de organisatie
huis op orde
We vinden het belangrijk dat ons huis op orde is. Hiermee bedoelen we het continu werken aan kwaliteit en veiligheid als basis voor goede zorg. We vinden het belangrijk dat de dienstverlening van onze ondersteunende afdelingen bijdraagt aan het ‘ontzorgen’ van onze professionals die de cliënt en zijn/haar naasten ondersteunen.
Tijdens Covid-19
Tijdens de eerste coronagolf zijn enorme inspanningen verricht om passende persoonlijke beschermingsmiddelen in te kopen en deze zo goed mogelijk te verdelen daar waar de nood het hoogst was. Daarnaast waren er logistieke veranderingen, o.a. van de was, de maaltijden en de in- en uithuizing van bewoners.
Ans van Meeteren en Marco Wouters, Facilitair Service Punt
in magazine Samen september 2020
“We hebben geen dag zonder beschermingsmiddelen gezeten. Daar zijn we trots op.”
geen dag zonder beschermmiddelen

Om cliënten, naasten en medewerkers op de hoogte te houden van ontwikkelingen, hebben we regelmatig informatie over corona verspreid door middel van brieven, vlogs en websiteberichten.

Ook vrijwilligers zijn we niet vergeten. Hun rol veranderde tijdens de coronacrisis. Waar het kon hebben ze hun steentje bijgedragen. Bijvoorbeeld bij het begeleiden van bezoek naar speciale bezoekvoorzieningen of door gezondheidschecks te doen bij de ingang van onze locaties.
Ontwikkelingen in 2020
Digitale innovatiestrategie
Afgelopen najaar is ZorgSpectrum begonnen met het opzetten van een strategie rondom innovatie en digitale middelen. We gebruiken deze strategie om cliënten passende ondersteuning te blijven bieden die aansluit bij hun wensen en om het werk voor collega’s efficiënter te maken. Hierdoor vergroten we de kwaliteit van leven van onze cliënten en verlagen we de werkdruk voor onze collega’s. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze expertise te delen met de regio.
AFAS
We stapten in 2020 officieel  uit het samenwerkingsverband Carante Groep en brachten onze administratie over naar AFAS. Door het gebruik van dit systeem konden we facturen per mail sturen naar onze cliënten. Daarnaast zijn HR-processen geautomatiseerd door de succesvolle implementatie van AFAS-HRM. Verder is de AFAS bestelmodule in gebruik genomen waarmee medewerkers gemakkelijk bestellingen kunnen plaatsen die nodig zijn voor cliënten op hun afdeling.
Online vergaderen
Afgelopen jaar is Microsoft Teams met succes versneld geïmplementeerd, waardoor we online kunnen vergaderen. Handig in tijden waarin het lastig is om elkaar fysiek te ontmoeten. We konden hierdoor bijvoorbeeld veel contact hebben met relevante stakeholders, zoals de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Zorg Advies Raad.
online vergaderen
Subsidies
Voor de digitalisering in de thuiszorg hebben we zeer succesvol subsidies binnengehaald. Bovendien hebben we een slimme route ingericht voor collega’s die advies willen vragen over subsidiemogelijkheden.
Greendeal duurzame zorg
ZorgSpectrum zet in op duurzaamheid. De Greendeal Duurzame Zorg is een samenwerkingsovereenkomst tussen zorgorganisaties en gemeentes om de zorgsector in de provincie Utrecht te verduurzamen. In 2020 zijn hiervoor de eerste stappen gezet.
Kwaliteit zichtbaar maken
We hechten grote waarde aan het zichtbaar maken van kwaliteit. We toetsen jaarlijks onze processen (ISO-audit) en vragen cliënten en mantelzorgers naar hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening. Zo krijgen we inzicht in wat goed gaat en wat verbetering nodig heeft.

In het uitgebreide Kwaliteitsverslag is meer te lezen over hoe ZorgSpectrum werkt aan kwaliteit. 
Bekijk het Kwalititsverslag
Lees verder
Volgende pagina