We doen het samen!
Beste lezer,

Fijn dat u dit Jaarbeeld opent en nieuwsgierig bent naar wat er bij ZorgSpectrum is gebeurd in 2020. Graag nodig ik u namens alle collega’s uit om een kijkje te nemen.

Afgelopen jaar was een zeer bewogen jaar voor ons allemaal. De impact van het coronavirus was en ís groot. We kregen te maken met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid. We zagen onder meer hoe cliënten hun naasten moesten missen, hoe mensen ziek werden en ons soms zelfs ontvielen en hoe medewerkers alles op alles zetten om passende zorg te blijven bieden.

Het was ook een jaar waarin nog duidelijker werd dat Samen meer mogelijk is. Door met elkaar te kijken naar mogelijkheden en daarop in te spelen, werken we aan de beste ondersteuning dichtbij de klant. Dit doen we samen met cliënten, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, samenwerkingspartners en samenleving. En ook de adviezen van de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, de Zorg Advies Raad en de Raad van Toezicht zijn hierbij zeer waardevol.

In dit Jaarbeeld kunt u lezen over de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar, bekeken vanuit vier perspectieven. Met het principe Oog voor u leren we cliënten kennen en kijken we, samen met hun naasten, hoe we kunnen aansluiten bij hun wensen. Met Oog voor jou richten we ons op medewerkers en hebben we aandacht voor werkplezier. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ons huis op orde is, zodat we continu kunnen werken aan kwaliteit en veiligheid als basis van goede zorg - Oog voor de organisatie. En dat we als professionele zorgorganisatie voortdurend inspelen op behoeftes vanuit de samenleving – Oog voor de samenleving.

We hebben ook Oog voor de toekomst. We kijken voortdurend hoe we kunnen vernieuwen, zodat we blijven aansluiten bij wensen van cliënten en het werk voor collega’s efficiënter maken. Samen gaan we voor slimmere zorg. Een mooi voorbeeld van deze innovatieve mentaliteit is het ZorgSpectrum Omdenkteam dat werd opgericht tijdens de coronacrisis.

Wilt u meer weten over hoe ZorgSpectrum werkt aan kwaliteit? Dat kunt u lezen in het uitgebreide kwaliteitsverslag. Ik wens u veel leesplezier.
Vivian Broex
Raad van Bestuur