Nieuw
thuis
woonbegeleiders / gastvrouwen
Yvonne Kappers,
manager Nieuw thuis
Ik ben er trots op dat wij in moeilijke omstandigheden (hoog ziekteverzuim en hoge inzet uitzendkrachten) toch de focus op welzijn hebben kunnen geven. Dat bewoners meer nabijheid in de woonkamer ervaren. Dat kwaliteit van leven weer meer leeft.
Nieuw in 2019
Woonbegeleiders (gastvrouwen)
We zijn gestart met het aantrekken van woonbegeleiders (gastvrouwen) voor de woongroepen. Op die manier is er altijd iemand aanwezig om samen met de bewoners een mooie dag te beleven. Het welzijn van onze cliënten vinden we namelijk heel belangrijk.

Loopcircuit
In ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof zijn de gangen rondom de woningen aangepast, om meer prikkels in het loopcircuit te brengen en het voor bewoners aangenamer te maken om daar te verblijven. Er zijn allerlei hoekjes gecreëerd.

Diverse innovaties
We maken ook gebruik van diverse innovaties. Zo zetten we nu op vijf van de acht locaties de Identifi in. Met dit slimme incontinentiemateriaal kunnen we een incontinentiepatroon in kaart brengen, zodat we zorg en materialen beter kunnen afstemmen op bewoners.

Op twee locaties maken we gebruik van slimme matrassen. Hiermee kunnen we mogelijk vallen of dwalen tijdig signaleren. Ook geeft het matras inzicht in de lighouding, en daarmee het slaap-waak-patroon, van de bewoner.

Er zijn 15 robotkatten en robothonden naar ZorgSpectrum gekomen, die met veel enthousiasme zijn geadopteerd door de bewoners. De robothuisdieren hebben een rustgevende werking op mensen met dementie. Ze maken geluid, bewegen en reageren op aanraking.

Andere innovaties die we inzetten, zijn de heup-airbag WOLK en slaaprobot Somnox.
robotkatten
Focus voor 2020
  • Continuering van de focus op welzijn van elke individuele bewoner. Hierbij worden we o.a. geholpen met een nieuw formulier – ‘Wie ben ik’ - in het elektronisch cliëntendossier.
  • Online inzage in het dossier voor bewoners en hun familie via cliëntportaal CarenZorgt.
  • Tijd en ruimte voor samenwerking in teams, voor werkplezier en voor het behoud en aantrekken van vaste medewerkers.
  • Verdere uitbreiding van de woonbegeleiders (gastvrouwen)
  • Ontwikkeling van nieuwe locatie De Kuifmees, met name de uitwerking rondom wonen en leven voor mensen met dementie.
Ervarings
verhalen
Vrijwilligster Willeke
“Ik help bewoners met eten en drinken, maak een babbeltje met ze en bied ondersteuning in de keuken bij het bereiden van de maaltijd. Ik probeer het zorgpersoneel zoveel mogelijk te ontzorgen en de bewoners een fijne dag te bezorgen.”
— Kom verder — Samen magazine september 2019
Bewoner over 25-jarig bestaan
“Ik heb echt genoten van alle festiviteiten”
— Zilveren jubileum — Samen magazine december 2019
Lees verder
Volgende pagina