welkom app
M&O zet zich met passie in voor het thema ‘Oog voor jou’. Werkplezier begint met voldoende collega’s. Met succes is er veel energie besteed aan werving. Dat blijven we doen en we focussen daarnaast op individuele en teamontwikkeling.
Medewerkers en organisatie–
ontwikkeling
Ontwikkelingen in 2019
Werkplezier telt!
In 2019 ging het project ‘Oog voor jou: werkplezier telt!’ van start om duidelijk inzicht in de medewerkerstevredenheid te krijgen. Op basis daarvan gaan we werken aan het verbeteren van werkplezier voor alle medewerkers en vrijwilligers. Zo zijn we afgelopen jaar onder meer gestart met teamontwikkeling, met behulp van extern geworven coaches.

Welkom App
We hebben de Welkom App gelanceerd voor nieuwe medewerkers. Met deze app kunnen we nieuwe collega’s al vóór hun eerste werkdag een fijn welkom geven. De app geeft alle informatie die zij nodig hebben om een goede start te kunnen maken bij ZorgSpectrum.

Functiehuis
Ook zijn we verder gegaan met de herijking van het functiehuis. Het doel van dit project is om een eigentijds, marktconform en toekomstbestendig functiehuis te bouwen met functiebeschrijvingen die motiverend en herkenbaar zijn voor onze medewerkers. Het gaat niet alleen om het opnieuw beschrijven van bestaande functies, maar ook om het implementeren van onze visie in de functies. Bijna alle medewerkers hebben een nieuwe functiebeschrijving ontvangen.

Ontwikkeltrainingen
In 2019 hebben alle leidinggevenden een ontwikkelprogramma gevolgd. Hierin is onder meer aandacht geweest voor een coachende stijl van leidinggeven en financiële verantwoordelijkheid. We verwachten van hoofden (managers) dat zij meer tactisch en minder operationeel werken. Dit betekent dat de ondersteuning van Medewerkers en organisatieontwikkeling een andere vorm krijgt. Leidinggevenden hebben meer strategisch advies nodig, bijvoorbeeld omtrent vastgoedplannen en de impact hiervan op medewerkers.

Salarisadministratie
Vooruitlopend op de uittreding bij de Carante Groep, hebben we in de tweede helft van 2019 voorbereidingen getroffen om de salarisadministratie zelfstandig binnen ZorgSpectrum te kunnen draaien.

Digivaardig
Daarnaast hebben we afgelopen jaar het project Digivaardig opgezet, met als doel het verbeteren van de digitale vaardigheden van onze medewerkers. Voor dit project hebben we digicoaches geworven en opgeleid. Zij ondersteunen medewerkers bij het werken met computer en andere devices, maar ook met verschillende applicaties, zorgdomotica en robotica.
Personeelssamenstelling
man
vrouw
Totaal
man fte
vrouw fte
Totaal fte
Medewerkers
127
1384
1511
72,2
673,4
745,6
Stagiaires
11
77
88
8,22
59,58
67,8
Totaal
138
1461
1599
80,42
732,98
813,4
Focus voor 2020
  • Reductie van verzuim
  • Verbeteren van planningsprocessen
  • AFAS optimaal gebruiken
  • Verdere uitrol van teamontwikkeling
  • Jaargesprekken
Nicky Huizinga,
manager Medewerkers en organisatieontwikkeling
We zijn goed op weg om het werkplezier in de teams te verhogen. Teamcoaching, leiderschap, digicoaches en acties uit het medewerkers-tevredenheidsonderzoek gaan absoluut het verschil maken!
Lees verder
Volgende pagina