intranet
Een mooie club mensen met enorme kennis van zowel klantvragen als onze ondersteunings mogelijkheden. Een stille kracht op de achtergrond die hard werkt om de organisatie naar buiten toe te profileren.
Regina Falck
manager Klant en marktontwikkeling
Klant en marktontwikkeling
Ontwikkelingen in 2019
Werkprocessen
Het team van Klant en marktontwikkeling heeft in 2019 alle werkprocessen op orde gekregen. Het is duidelijk wat ieders rol is en hoe de samenwerking met zorglocaties enerzijds en Bedrijfsvoering anderzijds is vormgegeven. Er zijn duidelijke verbeteringen te zien in de compleetheid van onze administratie en hierdoor zijn er ook minder foutmeldingen bij declaraties.

Ook bij de beleidsadviseurs rondom zorgverkoop is aandacht geweest voor het borgen van de processen. We hebben hierdoor duidelijkheid voor de komende jaren hoe we in samenwerking met de bedrijfseenheden tot een zo goed mogelijk verkoopproces komen. Daarnaast is in toenemende mate aandacht voor analyse van onze cliëntendata ten behoeve van het goede gesprek met financiers.

25 jaar
De medewerkers hadden een druk jaar. Veel werk rondom het 25-jarig bestaan is vanuit Klant en marktontwikkeling gecoördineerd. Er waren activiteiten voor cliënten en mantelzorgers, een symposium voor stakeholders en een feest voor medewerkers en vrijwilligers. Voor het symposium is een extra uitgave gemaakt van magazine Samen, met hierin het programma van het congres.

Intranet
Aan het einde van 2019 is er veel aandacht uitgegaan naar het nieuwe intranet. Samen met ICT hebben we een mooi resultaat neergezet, waar we de komende jaren op door kunnen bouwen.

Innovatie
Vanuit Innovatie zijn er afgelopen jaar verschillende experimenten begeleid. In alle bedrijfseenheden zijn nu medewerkers die innovatie in de portefeuille hebben.
Focus voor 2020
  • Borgen van kwaliteitsprocessen die we binnen ZorgSpectrum hebben vastgelegd
  • Ondersteunen van diverse nieuwe (bouw)projecten
  • Samen met collega’s van Bedrijfsvoering data op structurele wijze inzetten in onze verkoopprocessen
  • Zorgen voor een passende woonplek voor cliënten
Regina Falck,
manager Klant en marktontwikkeling
Door alle aandacht op het beschrijven en borgen van de werkprocessen hebben we als afdeling een steviger fundament gekregen.
Lees verder
Volgende pagina