Bij u thuis
vetrouwd thuis
Margot Gerrits,
manager Bij u thuis
Met onze kleine, wendbare teams zijn we inventief én creatief in het inspelen op de verscheidenheid aan vragen van onze cliënten en hun mantelzorgers.
Nieuw in 2019
Dagbehandeling
In april 2019 zijn we gestart met dagbehandeling voor jonge mensen met dementie bij ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis in Houten. We wisten vanuit onze Mobiel Geriatrische Teams dat er een toenemende vraag bestond voor een dergelijk dagcentrum in deze regio. In nauwe samenwerking met Behandeling en expertise hebben we ons verdiept in deze specialistische vorm van dagbehandeling.

Daarnaast hebben we sinds juni 2019 in ZorgSpectrum locatie De Geinsche Hof een dagbehandelingsgroep voor cliënten met een intensieve zorgvraag. Op de reguliere dagbehandeling was het soms moeilijk om deze cliënten voldoende te ondersteunen. Deze nieuwe dagbehandeling biedt de groep de extra tijd en begeleiding die zij nodig heeft.

Vertrouwd thuis
In Houten was afgelopen najaar de start van Vertrouwd thuis. Dit zorgconcept maakt het mogelijk voor ouderen met een ruime zorgvraag om langer thuis te wonen. Bij Vertrouwd thuis werken we met kleine teams en bieden we het volledige pakket van zorg en begeleiding in de thuissituatie. Samen met de cliënt en mantelzorger kijken we welke ondersteuning en zorg nodig en gewenst is. Naast de dagelijkse zorg, kun je bijvoorbeeld denken aan: hulp bij het huis schoonmaken, samen maaltijden bereiden en welzijnsactiviteiten. Steeds dezelfde medewerkers komen bij de cliënt thuis, zodat het echt vertrouwd is.

Zorgrobot
Tot slot zijn we in 2019 begonnen met de inzet van zorgrobot Tessa bij een aantal cliënten. Tessa is een sociale robot die mensen thuis kan helpen om meer structuur aan te brengen in hun dag. De robot kan helpen door herinneringen te geven. Bijvoorbeeld om wat te eten of te drinken te pakken, of door te vertellen wanneer iemand op bezoek komt.
zorgrobot Tessa
Focus voor 2020
  • Verdere uitbreiding van zorgconcept Vertrouwd thuis naar Nieuwegein en Vianen
  • Samen met onze behandelaren manieren zoeken waarop we onze dagcentra nog toegankelijker en beter toegerust kunnen maken op wensen en behoeften van onze bezoekers
Ervarings
verhalen
Frans over dagbehandeling jonge mensen met dementie
“In het begin moest ik wennen, maar de meiden die er werken, zijn zorgzaam en gezellig. Inmiddels heb ik er ook bijzondere vriendschappen.”
— Over leven en overleven — Samen september 2019
Helpende Anouk over Vertrouwd thuis
“Ik kom twee keer per week bij een meneer thuis die gek is op auto’s. Met hem maak ik af en toe een autoritje. Mensen zijn vaak verbaasd als ze horen dat dit kan, maar dit soort activiteiten zijn juist heel belangrijk.”
— Vertrouwd thuis — Samen december 2019
Lees verder
Volgende pagina