Behandeling
en expertise
psychiatrisch verpleegkundigen
Regina Falck,
manager Behandeling en expertise
Het is fijn dat we ook dit jaar weer competente nieuwe collega’s hebben gevonden om de groeiende vraag het hoofd te bieden.
Nieuw in 2019
Psychiatrisch verpleegkundigen
We hebben het behandelteam binnen onze locaties uitgebreid met psychiatrisch verpleegkundigen. Zij werken nauw samen met onze GZ-psychologen om de zorg voor cliënten met complex gedrag beter te laten verlopen. Dit leidt tot meer competente zorgmedewerkers en betere kwaliteit van leven voor deze cliënten.

GRIP
Daarnaast is door verschillende medewerkers een training gegeven om zorgmedewerker bekend te maken met de GRIP-methode. Deze werkwijze helpt om complex gedrag hanteerbaar te maken.

Bij u thuis
De samenwerking met Bij u thuis maakt het aanbod aan cliënten die thuis wonen nog steviger. Onder meer door de start van Vertrouwd thuis en de verdere uitbreiding van gespecialiseerde dagbehandeling, zoals voor jonge mensen met dementie. Eén van onze GZ-psychologen en één Specialist ouderengeneeskunde hebben een opleiding gevolgd om zich meer te bekwamen in deze laatste doelgroep, die we steeds meer zien binnen ons werkgebied.
GRIP methode
Focus voor 2020
  • Focus op specialisatie: Geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg, Parkinson en jonge mensen met dementie
  • Toewerken naar het verkrijgen van het Top Care predicaat
  • Zorgen dat kennis binnen Behandeling en expertise goed verdeeld is binnen onze eigen organisatie én binnen de ketensamenwerkingen
Ervarings
verhalen
Psycholoog Lillian Klynstra over GRIP
“Door GRIP word je extra bewust om gedrag objectief te beschrijven. Het GRIP-proces is een soort trechter waarmee je informatie filtert om tot een optimaal behandelplan te komen.”
— Grip op onbegrepen gedrag — Samen magazine september 2019
Jeannette Tammer over Parkinsonfitness
“Alles wat je er zelf aan kunt doen, wil ik doen. Dus ik ga nu één keer per week naar de speciale Parkinsonfitness van ZorgSpectrum onder begeleiding van de fysiotherapeut."
— Parkinson-fitnessgroep — Samen magazine december 2019
Lees verder
Volgende pagina