vraagbaak financiën
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het op orde krijgen van de basisprocessen en het intensiveren van de verbinding met de bedrijfseenheden in de zorg
Roy van der Gun
manager Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Ontwikkelingen in 2019
Vraagbaak financiën
Binnen Bedrijfsvoering is in 2019 nog meer de verbinding gezocht met de bedrijfseenheden. Door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen op uiteenlopende trajecten, ontwikkelt de afdeling Control zich tot een vraagbaak op diverse onderwerpen op het financiële vlak. Daarnaast is gestart met het opstellen van teamdashboards, zodat snel duidelijk is waar het wel of niet conform planning gaat.

Nieuw financieel systeem
De afdeling Financiële Administratie heeft medio 2019 een nieuw financieel systeem ingevoerd. Hierbij past ook de ondersteuning voor een nieuw kassasysteem, een nieuwe bestelprocedure voor de medewerkers en de uitgifte van nieuwe betaalpassen voor de locaties.

Voorbereiding AFAS
Voor de afdeling ICT stond afgelopen jaar vooral in het teken van de voorbereiding op de uittreding bij de Carante Groep en de overstap naar AFAS. Hierdoor kunnen we naar verwachting in de toekomst sneller inspelen op veranderingen en wensen vanuit de organisatie.

Focus voor 2020
  • Systemen nog beter benutten, zodat we het snel leveren van betrouwbare cijfers kunnen continueren
  • Invoering van een nieuwe Business Intelligence-tool, waardoor teams altijd voldoende inzicht hebben in de stand van zaken op gebied van productie, personeel en verzuim
  • Doorontwikkeling van ICT-systemen die in eigen beheer zijn genomen
Roy van der Gun,
manager Bedrijfsvoering
Door het in eigen beheer nemen van onze ICT en andere systemen zijn we de komende jaren beter in staat om op de ontwikkelingen en behoeftes van de bedrijfseenheden in te spelen.
Lees verder
Volgende pagina