ISO-certificaat
M&O zet zich met passie in voor het thema ‘Oog voor jou’. Werkplezier begint met voldoende collega’s. Met succes is er veel energie besteed aan werving. Dat blijven we doen en we focussen daarnaast op individuele en teamontwikkeling.
Kwaliteit
Bij ZorgSpectrum werken we dagelijks aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteit, zoals die vanuit verschillende perspectieven (cliënten, mantelzorgers, professionals) wordt ervaren en zou kunnen zijn.

ISO-certificaat
In 2019 wilden we onze kwaliteit beter zichtbaar maken en op een waarderende wijze onze audits uitvoeren. We hebben het ISO-certificaat behaald. Met dit kwaliteitslabel laten we onze cliënten, onze samenwerkingspartners en de verzekeraars zien dat wij de kwaliteit leveren die internationaal is vastgesteld.

Veilige zorg
ZorgSpectrum heeft diverse commissies die zich bezighouden met veilige zorg.
 • De commissie Veilige MedicatieZorg heeft adviezen gegeven over medicatiezorg, naar aanleiding van audits die de apotheek heeft uitgevoerd.
 • De commissie Zorgkwaliteit en Preventie heeft een 0-meting laten uitvoeren op hygiëne en infectiepreventie en op basis daarvan een verbeterplan opgesteld voor de hele organisatie.
 • De commissie Verantwoord Vrij en Onbegrepen Gedrag participeert in het project om de nieuwe Wet zorg en dwang te implementeren.
 • De commissie Methodisch Werken heeft diverse adviezen gegeven om optimaal gebruik te maken van onze elektronische cliëntdossiers, om op die manier bij te dragen aan de continuïteit van zorg.
Zorg Informatie Systeem
We vinden het belangrijk dat elke medewerker weet wat onze interne afspraken zijn en dat deze up to date en vindbaar zijn. In 2019 hebben we daarom ons interne Zorg Informatie Systeem heringericht en hulpmiddelen online ter beschikking gesteld.
Cliëntervaringen
We vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten onze zorg- en dienstverlening ervaren, zodat we op basis van die feedback kunnen verbeteren.
Ervaringen van cliënten Bij u thuis
 • Tevredenheid over medewerkers: 8,3 gemiddeld
 • Aanbeveling voor ZorgSpectrum: 8,1 gemiddeld
 • Aantal klachten: 3
Ervaringen van cliënten Tijdelijk bij ons
 • Aanbeveling voor de revalidatie- en herstelzorg: 80,6 procent geeft een 8, 9 of 10
 • Gemiddelde score is een 8,5
 • Aantal klachten: 3
Ervaringen bewoners Nieuw thuis
 • Beoordeling zorgmedewerkers: ruim 55 procent geeft een goed of zeer goed
 • Aanbeveling voor ZorgSpectrum: 52 procent geeft een 8, 9 of 10
 • Gemiddelde score 7,1
 • Aantal klachten: 41
Ervaringen van mantelzorgers Nieuw thuis
 • Beoordeling zorgmedewerkers: ruim 61 procent geeft een goed of zeer goed
 • Aanbeveling voor ZorgSpectrum: 55 procent geeft een 8, 9 of 10
 • Gemiddelde score 7,5
Ervaringen van cliënten Behandeling en expertise
 • Beoordeling behandelaren: 8,5 gemiddeld
Kwaliteitsverslag
In het uitgebreide kwaliteitsverslag is meer te lezen over hoe ZorgSpectrum werkt aan kwaliteitsverbetering.
Bekijk het Kwalititsverslag
Lees verder
Volgende pagina