locatie De Kuifmees
M&O zet zich met passie in voor het thema ‘Oog voor jou’. Werkplezier begint met voldoende collega’s. Met succes is er veel energie besteed aan werving. Dat blijven we doen en we focussen daarnaast op individuele en teamontwikkeling.
Huisvesting
ZorgSpectrum heeft een grote opgave als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe huisvesting. Enerzijds omdat de bestaande huisvesting voor de huidige doelgroepen niet meer passend is. Anderzijds omdat we tegemoet willen komen aan de maatschappelijke opgave om huisvesting te realiseren voor mensen met een complexe zorgvraag als gevolg van de stijgende wachtlijsten.

Revalidatie- en herstellocaties
In Houten is de omgevingsvergunning ontvangen voor de nieuwe revalidatie- en herstellocatie Ervenstaete. Dit is een nieuw gebouw naast Het Houtens Erf waar we moderne revalidatie- en herstelzorg (Top Care) gaan aanbieden. Zodra de realisatie medio september 2020 plaatsvindt, verhuist de revalidatieafdeling van Het Haltna Huis naar dit nieuwe gebouw.

In Nieuwegein realiseren we eveneens een nieuwe locatie voor moderne revalidatie- en herstelzorg (Top Care), het bestaande pand Design House. Na herinrichting medio november 2021 is deze locatie bestemd voor mensen die nu revalidatiezorg krijgen in De Geinsche Hof en Vreeswijk. Waar mogelijk gaan we samenwerking met de 2e lijn in de geriatrische revalidatiezorg uitbreiden.

Woonzorglocatie
Ook waren in 2019 de eerste voorbereidingen voor De Kuifmees, een nieuwe woonzorglocatie voor 76 mensen met dementie. De visie van kleinschalig wonen laten we bij deze locatie los, omdat deze vorm van wonen niet voor alle mensen met dementie passend is. Vanuit onze visie ‘Oog voor u’ is deze locatie helemaal ontwikkeld naar het idee dat professionele zorg zich voegt naar de bewoner en de bewoner maximale vrijheid heeft. Naar verwachting is de opening van De Kuifmees in mei 2021.
Lees verder
Volgende pagina