Grand Café
M&O zet zich met passie in voor het thema ‘Oog voor jou’. Werkplezier begint met voldoende collega’s. Met succes is er veel energie besteed aan werving. Dat blijven we doen en we focussen daarnaast op individuele en teamontwikkeling.
Samenwerkingen
Samen is er meer mogelijk. We willen in verbinding blijven met de samenleving en samen zoeken naar oplossingen voor problemen die zich voordoen. Ook in 2019 zijn er weer mooie samenwerkingen voortgezet of tot stand gekomen.

Symposium
In november 2019 organiseerde ZorgSpectrum het symposium ‘Wie zorgt er straks voor mij?’. Gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, collega zorgorganisatie, woningcorporaties en zorgverzekeraars waren hier onder andere bij aanwezig. Het doel was om in verbinding te komen met elkaar. We zijn in alle openheid met elkaar het gesprek aangegaan, over waar we elkaar voor nodig hebben en om daarin concrete stappen te zetten.

Winterunit
Begin januari 2019 hebben we een winterunit in het St. Antonius Ziekenhuis geopend, met aansluitend een winterunit in ZorgSpectrum locatie Het Haltna Huis. Om dit mogelijk te maken werd woning 75g van De Geinsche Hof tijdelijk ingezet voor revalidatie.

De winterunit is een initiatief van het ziekenhuis in samenwerking met ZorgSpectrum en collega-zorgorganisaties Careyn en AxionContinu. De winterunit is een tijdelijke oplossing om de periode van griep te overbruggen. De zorgvraag stijgt elk jaar gedurende de wintermaanden (december-maart) vanwege patiënten met griep. Er kunnen ouderen terecht die niet in het ziekenhuis terecht kunnen maar die ook niet naar huis kunnen. Op deze manier bespoedigen we de doorstroom van grieppatiënten uit het ziekenhuis naar zorgorganisaties.

Ketenzorg
Bij de behandeling van een chronische ziekte zijn verschillende zorgverleners uit verschillende disciplines betrokken. Bij ketenzorg bundelen al die zorgverleners hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Daarom werken we met het St. Antonius Ziekenhuis samen op het gebied van ketenzorg CVA, ketenzorg amputatie en zijn we bezig met het opzetten van een nieuwe ketenzorg traumazorg.

Triagedienst
In samenwerking met het St. Antonius Ziekenhuis, AxionContinu en Careyn is een goedlopende triagedienst georganiseerd door Specialisten Oudergeneeskunde. We kunnen hierdoor voorkomen dat een cliënt vanuit de spoedeisende hulp in het ziekenhuis wordt opgenomen wanneer dit niet strikt noodzakelijk is.

Pilot Logeerzorg
Gemeente Nieuwegein is in 2019 met negen andere gemeenten in Nederland gestart met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. Deze pilots worden gefinancierd door het ministerie van VWS vanuit het programma Langer Thuis. ZorgSpectrum heeft meegedaan met een van deze pilots. De pilot werd begeleid door VWS en kennisinstelling Movisie.  

Coördinatiepunt tijdelijke zorg
Met de RAVU (Regionale Ambulance Voorziening Utrecht), de VVT-instellingen in de provincie Utrecht en de ziekenhuizen in de stad Utrecht/Nieuwegein, richten we een coördinatiepunt in. Vanuit dit centrale punt coördineren we het aanbod voor tijdelijke zorg met als doel ‘de juiste cliënt op de juiste plek’ te ondersteunen.

Dementie en Psychiatrie
Samen met Altrecht en collega VVT-organisaties in de provincie Utrecht ontwikkelen we een interventieafdeling ‘Dementie & psychiatrie’  in één van de VVT-organisaties. We hopen dit in 2020 te realiseren.

Grand Café
In november zijn ZorgSpectrum en Philadelphia een samenwerkingsverband aangegaan. Philadelphia vertrok uit ’t Oude Station en was opzoek naar een alternatief in de nabije omgeving. Samen met ZorgSpectrum hebben zij gekeken naar een oplossing die voor beide partijen sociale meerwaarde creëerde. Dit betekent dat een aantal mensen van de dagbesteding van Philadelphia gaan werken in het Grand Café van locatie Het Houtens Erf. Deze faciliteit was enkele jaren gesloten omdat het financieel niet rendabel was om het draaiende te houden. Het Grand Café heeft onlangs een metamorfose ondergaan en gaat in 2020 opnieuw open.
Lees verder
Volgende pagina