ziekenhuizen
Ziekenhuis
Mobiel Geriatrische Teams en Specialisten Ouderengeneeskunde
De Mobiel Geriatrische teams (MGT’s) mochten weer rekenen op veel verwijzingen van huisartsen. Daarnaast kwamen via de revalidatie of het ziekenhuis aanmeldingen voor het team. De werkprocessen zijn dit jaar flink afgestoft. Dat maakte dat we de wachttijden voor cliënten konden verkorten.
Lees meer bij ‘Behandeling en expertise’

ParkinsonNet
Vanuit de samenwerking van onze behandelaren in het landelijke netwerk ParkinsonNet is een samenwerking ontstaan tussen het VUMC, het St. Antonius Ziekenhuis en ZorgSpectrum. Deze groep gaat in 2019 een studie uitvoeren (BEWARE) naar de invloed van een nieuwe, gecombineerde behandeling (oefentherapie en psychotherapie) bij Parkinson.
Lees meer bij ‘Behandeling en expertise’

Ketenverpleegkundigen
Tijdens het griepseizoen van 2018 raakten ziekenhuizen overbelast. Dit was een onwenselijke situatie voor de hele keten.  Het St. Antonius Ziekenhuis en drie organisaties voor herstel- en revalidatie ZorgSpectrum, AxionContinu en Careyn zijn daarom een samenwerking aangegaan om goede, aansluitende zorg te kunnen bieden tijdens het griepseizoen van 2019 door de werving van ketenverpleegkundigen.
Lees meer bij ‘Tijdelijk bij ons’
Lees verder
Volgende pagina